1-Nen A-Gumi No Monster

1-Nen A-Gumi No Monster

  • Tác giả: HIDEKI
  • Tình trạng: Đang tiến hành
  • Thể loại: Comedy - Manga - Romance - School Life - Shoujo
  • Lượt xem: 45
  • Xếp hạng: 4.3/5 - 1322 lượt đánh giá.

Giới thiệu

Một ngôi trường nơi mà nữ sinh trở nên ranh ma và cần 1 giáo viên đứng ra dạy dỗ và main của chúng ta chính là người đó.

Tập Cập nhật Lượt xem
Chapter 26 10 tháng trước 0
Chapter 25 10 tháng trước 0
Chapter 24 11 tháng trước 0
Chapter 23 1 năm trước 0
Chapter 22 1 năm trước 0
Chapter 21 1 năm trước 0
Chapter 20 1 năm trước 0
Chapter 19 1 năm trước 0
Chapter 18.5 1 năm trước 0
Chapter 16.5 1 năm trước 0
Chapter 18 1 năm trước 0
Chapter 17 1 năm trước 0
Chapter 16 1 năm trước 0
Chapter 15 1 năm trước 0
Chapter 14 1 năm trước 0
Chapter 13.5 1 năm trước 0
Chapter 13 1 năm trước 0
Chapter 12 1 năm trước 0
Chapter 11 1 năm trước 0
Chapter 10 2 năm trước 0
Chapter 9 2 năm trước 0
Chapter 8 2 năm trước 0
Chapter 7 2 năm trước 0
Chapter 6 2 năm trước 0
Chapter 5 3 năm trước 0
Chapter 4 3 năm trước 0
Chapter 3 3 năm trước 0
Chapter 2 3 năm trước 0
Chapter 1 3 năm trước 1168