1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài

1000 Tư Thế Cưa Đổ Tổng Tài

  • Tác giả: Đại Hành Đạo
  • Tình trạng: Đang tiến hành
  • Thể loại: Manhua - Romance - Shoujo - Truyện Màu
  • Lượt xem: 38
  • Xếp hạng: 3.6/5 - 2231 lượt đánh giá.

Giới thiệu

Vì cứu mẹ nuôi Cô gái Trang Nại Nại sau khi trở về tập đoàn Cố Thị không thể không làm theo chỉ thị của gia tộc, tiếp cận tổng tài tập đoàn Đế Hào – Tư Chính Đình, nhưng vị Tư Chính Đình này không những là đối tượng hứa hôn từ bé của cô mà còn là mối tình đầu 5 năm trước. Đối mặt với tình yêu đã kết thúc 5 năm trước, đối mặt với vấn đề khó khăn trước mắt của gia tộc, Trang Nại Nại phải làm thế nào để dụ dỗ Tư Chính Đình? Liệu cô có thể nhìn rõ được phương hướng của trái tim mình? Truyện được cải biên từ tác phẩm tiểu thuyết “Xin chào, người thừa kế” của tác giả Công Tử Diễn…

Tập Cập nhật Lượt xem
Chapter 127 3 tháng trước 0
Chapter 126 4 tháng trước 0
Chapter 125 4 tháng trước 0
Chapter 124 4 tháng trước 0
Chapter 123 4 tháng trước 0
Chapter 122 4 tháng trước 0
Chapter 121 4 tháng trước 0
Chapter 120 4 tháng trước 0
Chapter 119 4 tháng trước 0
Chapter 118 4 tháng trước 0
Chapter 117 4 tháng trước 0
Chapter 116 4 tháng trước 0
Chapter 115 4 tháng trước 0
Chapter 114 4 tháng trước 0
Chapter 113 4 tháng trước 0
Chapter 112 4 tháng trước 0
Chapter 111 4 tháng trước 0
Chapter 110 4 tháng trước 0
Chapter 109 4 tháng trước 0
Chapter 108 4 tháng trước 0
Chapter 107 4 tháng trước 0
Chapter 106 4 tháng trước 0
Chapter 105 4 tháng trước 0
Chapter 104 4 tháng trước 0
Chapter 103 4 tháng trước 0
Chapter 102 4 tháng trước 0
Chapter 101 4 tháng trước 0
Chapter 100 4 tháng trước 0
Chapter 99 4 tháng trước 0
Chapter 98 4 tháng trước 0
Chapter 97 4 tháng trước 0
Chapter 96 4 tháng trước 0
Chapter 95 4 tháng trước 0
Chapter 94 4 tháng trước 0
Chapter 93 4 tháng trước 0
Chapter 92 4 tháng trước 0
Chapter 91 4 tháng trước 0
Chapter 90 4 tháng trước 0
Chapter 89 4 tháng trước 0
Chapter 88 4 tháng trước 0
Chapter 87 4 tháng trước 0
Chapter 86 4 tháng trước 0
Chapter 85 4 tháng trước 0
Chapter 84 4 tháng trước 0
Chapter 83 4 tháng trước 0
Chapter 82 4 tháng trước 0
Chapter 81 4 tháng trước 0
Chapter 80 4 tháng trước 0
Chapter 79 4 tháng trước 0
Chapter 78 4 tháng trước 0
Chapter 77 4 tháng trước 0
Chapter 76 4 tháng trước 0
Chapter 75 4 tháng trước 0
Chapter 74 4 tháng trước 0
Chapter 73 4 tháng trước 0
Chapter 72 4 tháng trước 0
Chapter 71 4 tháng trước 0
Chapter 70 4 tháng trước 0
Chapter 69 4 tháng trước 0
Chapter 68 4 tháng trước 0
Chapter 67 4 tháng trước 0
Chapter 66 4 tháng trước 0
Chapter 65 4 tháng trước 0
Chapter 64 4 tháng trước 0
Chapter 63 4 tháng trước 0
Chapter 62 4 tháng trước 0
Chapter 61 4 tháng trước 0
Chapter 60 4 tháng trước 0
Chapter 59 4 tháng trước 0
Chapter 58 4 tháng trước 0
Chapter 57 4 tháng trước 0
Chapter 56 4 tháng trước 0
Chapter 55 4 tháng trước 0
Chapter 54 4 tháng trước 0
Chapter 53 4 tháng trước 0
Chapter 52 4 tháng trước 0
Chapter 51 4 tháng trước 0
Chapter 50 4 tháng trước 0
Chapter 49 4 tháng trước 0
Chapter 48 4 tháng trước 0
Chapter 47 4 tháng trước 0
Chapter 46 4 tháng trước 0
Chapter 45 4 tháng trước 0
Chapter 44 4 tháng trước 0
Chapter 43 4 tháng trước 0
Chapter 42 4 tháng trước 0
Chapter 41 4 tháng trước 0
Chapter 40 4 tháng trước 0
Chapter 39 4 tháng trước 0
Chapter 38 4 tháng trước 0
Chapter 37 4 tháng trước 0
Chapter 36 4 tháng trước 0
Chapter 35 4 tháng trước 0
Chapter 34 4 tháng trước 0
Chapter 33 4 tháng trước 0
Chapter 32 4 tháng trước 0
Chapter 31 4 tháng trước 0
Chapter 30 4 tháng trước 0
Chapter 29 4 tháng trước 0
Chapter 28 4 tháng trước 0
Chapter 27 4 tháng trước 0
Chapter 26 4 tháng trước 0
Chapter 25 4 tháng trước 0
Chapter 24 4 tháng trước 0
Chapter 23 4 tháng trước 0
Chapter 22 4 tháng trước 0
Chapter 21 4 tháng trước 0
Chapter 20 4 tháng trước 0
Chapter 19 4 tháng trước 0
Chapter 18 4 tháng trước 0
Chapter 17 4 tháng trước 0
Chapter 16 4 tháng trước 0
Chapter 15 4 tháng trước 0
Chapter 14 4 tháng trước 0
Chapter 13 4 tháng trước 0
Chapter 12 4 tháng trước 0
Chapter 11 4 tháng trước 0
Chapter 10 4 tháng trước 0
Chapter 9 4 tháng trước 0
Chapter 8 4 tháng trước 0
Chapter 7 4 tháng trước 0
Chapter 6 4 tháng trước 0
Chapter 5 4 tháng trước 0
Chapter 4 4 tháng trước 0
Chapter 3 4 tháng trước 0
Chapter 2 4 tháng trước 0
Chapter 1 4 tháng trước 4309