1/2 Prince

1/2 Prince

  • Tác giả: Yu Wo - Choi Hong Chong
  • Tình trạng: Đang tiến hành
  • Thể loại: Action - Adventure - Manhwa - Sci-fi
  • Lượt xem: 29
  • Xếp hạng: 4.1/5 - 365 lượt đánh giá.

Giới thiệu

Vào khoảng những năm 2100, con người đã phát triển được 1 loại game là thực tế ảo. Feng Lan (nhân vật chính, con gái) cá độ với người em sinh đôilà sẽ đánh thắng thằng em của mình trong game, game có tên là Second life (thế giới thứ 2). Feng Lan trỡ thành 1 người đặt biệt nhất trong game.Người dịch: P-O-P group từ chap 29 trở điKnight_268 ( truongton.net) ( chap 1-28) nhập nhóm làm chung với vechai.info PJ 1/2 PrinceNgười scan: The little cornerBắt đầu đọc truyện nào …Đọc từ phải sang trái

Tập Cập nhật Lượt xem
Chapter 76.5 11 tháng trước 0
Chapter 76 4 năm trước 0
Chapter 75 4 năm trước 0
Chapter 66.2 4 năm trước 0
Chapter 74 4 năm trước 0
Chapter 73 4 năm trước 0
Chapter 64 4 năm trước 0
Chapter 72 5 năm trước 0
Chapter 71 5 năm trước 0
Chapter 70.5 5 năm trước 0
Chapter 66 5 năm trước 0
Chapter 55 5 năm trước 0
Chapter 19 5 năm trước 0
Chapter 70 6 năm trước 0
Chapter 69.2 6 năm trước 0
Chapter 69.1 6 năm trước 0
Chapter 68.2 6 năm trước 0
Chapter 68.1 6 năm trước 0
Chapter 67 6 năm trước 0
Chapter 66.1 6 năm trước 0
Chapter 65 6 năm trước 0
Chapter 64.2 6 năm trước 0
Chapter 64.1 6 năm trước 0
Chapter 63 6 năm trước 0
Chapter 62 6 năm trước 0
Chapter 61 6 năm trước 0
Chapter 60 6 năm trước 0
Chapter 59 6 năm trước 0
Chapter 58 6 năm trước 0
Chapter 57 6 năm trước 0
Chapter 56 6 năm trước 0
Chapter 54 6 năm trước 0
Chapter 53 6 năm trước 0
Chapter 52 6 năm trước 0
Chapter 51 6 năm trước 0
Chapter 50 6 năm trước 0
Chapter 49 6 năm trước 0
Chapter 48 6 năm trước 0
Chapter 47 6 năm trước 0
Chapter 46 6 năm trước 0
Chapter 45 6 năm trước 0
Chapter 44 6 năm trước 0
Chapter 43 6 năm trước 0
Chapter 42 6 năm trước 0
Chapter 41 6 năm trước 0
Chapter 40 6 năm trước 0
Chapter 39 6 năm trước 0
Chapter 38 6 năm trước 0
Chapter 37 6 năm trước 0
Chapter 36 6 năm trước 0
Chapter 35 6 năm trước 0
Chapter 34 6 năm trước 0
Chapter 33 6 năm trước 0
Chapter 32 6 năm trước 0
Chapter 31 6 năm trước 0
Chapter 30 6 năm trước 0
Chapter 29 6 năm trước 0
Chapter 28 6 năm trước 0
Chapter 27 6 năm trước 0
Chapter 26 6 năm trước 0
Chapter 25 6 năm trước 0
Chapter 24 6 năm trước 0
Chapter 23 6 năm trước 0
Chapter 22.5 6 năm trước 0
Chapter 22 6 năm trước 0
Chapter 21 6 năm trước 0
Chapter 20 6 năm trước 0
Chapter 18 6 năm trước 0
Chapter 17 6 năm trước 0
Chapter 16 6 năm trước 0
Chapter 15 6 năm trước 0
Chapter 14 6 năm trước 0
Chapter 13 6 năm trước 0
Chapter 12 6 năm trước 0
Chapter 11 6 năm trước 0
Chapter 10 6 năm trước 0
Chapter 9 6 năm trước 0
Chapter 8 6 năm trước 0
Chapter 7 6 năm trước 0
Chapter 6 6 năm trước 0
Chapter 5 6 năm trước 0
Chapter 4 6 năm trước 0
Chapter 3 6 năm trước 0
Chapter 2 6 năm trước 0
Chapter 1 6 năm trước 4177