2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai

2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai

  • Tác giả: Đang cập nhật
  • Tình trạng: Đang tiến hành
  • Thể loại: Manhua - Mystery - Trinh Thám - Truyện Màu
  • Lượt xem: 29
  • Xếp hạng: 4/5 - 44 lượt đánh giá.

Giới thiệu

App “Chế Độ Thứ Hai” là một phần mềm cho người khác có được siêu năng lực. Diệp Thu học sinh cấp ba tính tình nhu nhược vô tình được mời chơi thử, mà em gái của cậu Diệp Tử lúc ấy cũng bị sát nhân biến thái đâm trọng thương. Diệp Thu quyết dùng ứng dụng này tra ra kẻ thủ ác, nhưng cậu không biết người nhận được năng lực này không phải chỉ có cậu…

Tập Cập nhật Lượt xem
Chapter 71 10 tháng trước 0
Chapter 70 10 tháng trước 0
Chapter 69 10 tháng trước 0
Chapter 68 10 tháng trước 0
Chapter 67 10 tháng trước 0
Chapter 66 10 tháng trước 0
Chapter 65 10 tháng trước 0
Chapter 64 10 tháng trước 0
Chapter 63 10 tháng trước 0
Chapter 62 10 tháng trước 0
Chapter 61 10 tháng trước 0
Chapter 60 10 tháng trước 0
Chapter 59 10 tháng trước 0
Chapter 58 10 tháng trước 0
Chapter 57 10 tháng trước 0
Chapter 56 10 tháng trước 0
Chapter 55 10 tháng trước 0
Chapter 54 10 tháng trước 0
Chapter 53 10 tháng trước 0
Chapter 52 10 tháng trước 0
Chapter 51 10 tháng trước 0
Chapter 50 10 tháng trước 0
Chapter 49 10 tháng trước 0
Chapter 48 10 tháng trước 0
Chapter 47 10 tháng trước 0
Chapter 46 10 tháng trước 0
Chapter 45 10 tháng trước 0
Chapter 44 10 tháng trước 0
Chapter 43 10 tháng trước 0
Chapter 42 10 tháng trước 0
Chapter 41 10 tháng trước 0
Chapter 40 10 tháng trước 0
Chapter 39 10 tháng trước 0
Chapter 38 10 tháng trước 0
Chapter 37 10 tháng trước 0
Chapter 36 10 tháng trước 0
Chapter 35 10 tháng trước 0
Chapter 34 10 tháng trước 0
Chapter 33 10 tháng trước 0
Chapter 32 10 tháng trước 0
Chapter 31 10 tháng trước 0
Chapter 30 10 tháng trước 0
Chapter 29 10 tháng trước 0
Chapter 28 10 tháng trước 0
Chapter 27 10 tháng trước 0
Chapter 26 10 tháng trước 0
Chapter 25 10 tháng trước 0
Chapter 24 10 tháng trước 0
Chapter 23 10 tháng trước 0
Chapter 22 10 tháng trước 0
Chapter 21 10 tháng trước 0
Chapter 20 10 tháng trước 0
Chapter 19 10 tháng trước 0
Chapter 18 10 tháng trước 0
Chapter 9 2 năm trước 0
Chapter 8 2 năm trước 0
Chapter 7 2 năm trước 0
Chapter 6 2 năm trước 0
Chapter 5 2 năm trước 0
Chapter 4 2 năm trước 0
Chapter 17 2 năm trước 0
Chapter 16 2 năm trước 0
Chapter 15 2 năm trước 0
Chapter 14 2 năm trước 0
Chapter 13 2 năm trước 0
Chapter 12 2 năm trước 0
Chapter 11 2 năm trước 0
Chapter 10 2 năm trước 0
Chapter 3 2 năm trước 0
Chapter 2 2 năm trước 0
Chapter 1 2 năm trước 3393