7 Mầm sống

7 Mầm sống

Giới thiệu

Sau khi các nhà khoa học và học giả dự báo về thảm họa toàn cầu: một thiên thạch sẽ đâm vào Trái Đất trong tương lai gần, chính phủ các nước đã tổ chức họp kín để đề ra các kế sách ngăn ngừa mối hiểm họa này. Một trong số đó là dự án “7SEEDS”.

“7SEEDS” được thành lập nhằm lưu giữ và duy trì con người phòng trường hợp cả nhân loại bị tuyệt diệt sau cú va chạm giữa thiên thạch và Trái Đất. Dự án chọn lựa những thanh thiếu niên khỏe mạnh, chia thành 5 nhóm, mỗi nhóm 7 người và 1 hướng dẫn viên, bảo quản ở trạng thái ngủ đông và được chôn phân tán nhằm tránh tác động của cú va chạm. Sau khi máy tính xác định khí hậu và môi trường trên bề mặt địa cầu đã ổn định trở lại và đủ điều kiện cho sự sống tồn tại, những người này sẽ được rã đông và giải phóng ra thế giới bên ngoài, nơi họ phải tham gia vào một cuộc chiến sinh tồn không có điểm kết.
Sau khi được rã đông, các nhóm bắt đầu tản đi tìm “7 ngọn Fuji” theo chỉ dẫn của hướng dẫn viên. Trên đường đi, một vài nhóm gặp nhau và dần dần thu về sống tập trung. Cũng cùng thời điểm này, việc khám phá ra các khu căn cứ ngầm đã mở ra cho họ những bí mật kinh hoàng về các sự việc xảy ra ngay trước thềm cơn chấn động….

Tập Cập nhật Lượt xem
Chapter 182 11 tháng trước 0
Chapter 181 3 năm trước 0
Chapter 180 3 năm trước 0
Chapter 179 3 năm trước 0
Chapter 178 3 năm trước 0
Chapter 177 3 năm trước 0
Chapter 176 3 năm trước 0
Chapter 175 3 năm trước 0
Chapter 174 3 năm trước 0
Chapter 173 3 năm trước 0
Chapter 129 3 năm trước 0
Chapter 172.5 3 năm trước 0
Chapter 172 3 năm trước 0
Chapter 171 3 năm trước 0
Chapter 170 3 năm trước 0
Chapter 169 3 năm trước 0
Chapter 168 3 năm trước 0
Chapter 167 3 năm trước 0
Chapter 166 3 năm trước 0
Chapter 165 3 năm trước 0
Chapter 164 3 năm trước 0
Chapter 163 3 năm trước 0
Chapter 162 3 năm trước 0
Chapter 161 3 năm trước 0
Chapter 160 3 năm trước 0
Chapter 111.5 3 năm trước 0
Chapter 159 5 năm trước 0
Chapter 158 5 năm trước 0
Chapter 157 6 năm trước 0
Chapter 156 6 năm trước 0
Chapter 155 6 năm trước 0
Chapter 154 6 năm trước 0
Chapter 153 6 năm trước 0
Chapter 152 6 năm trước 0
Chapter 151 6 năm trước 0
Chapter 150 6 năm trước 0
Chapter 149 6 năm trước 0
Chapter 148 6 năm trước 0
Chapter 147 6 năm trước 0
Chapter 146 6 năm trước 0
Chapter 140 6 năm trước 0
Chapter 139 6 năm trước 0
Chapter 138 6 năm trước 0
Chapter 137 6 năm trước 0
Chapter 136 6 năm trước 0
Chapter 135 6 năm trước 0
Chapter 134 6 năm trước 0
Chapter 133 6 năm trước 0
Chapter 132 6 năm trước 0
Chapter 131 6 năm trước 0
Chapter 130 6 năm trước 0
Chapter 129.2 6 năm trước 0
Chapter 129.1 6 năm trước 0
Chapter 145 6 năm trước 0
Chapter 144 6 năm trước 0
Chapter 143 6 năm trước 0
Chapter 142 6 năm trước 0
Chapter 141 6 năm trước 0
Chapter 128 6 năm trước 0
Chapter 127 6 năm trước 0
Chapter 126 6 năm trước 0
Chapter 125 6 năm trước 0
Chapter 124 6 năm trước 0
Chapter 123 6 năm trước 0
Chapter 122 6 năm trước 0
Chapter 121 6 năm trước 0
Chapter 120 6 năm trước 0
Chapter 119 6 năm trước 0
Chapter 118 6 năm trước 0
Chapter 117 6 năm trước 0
Chapter 116 6 năm trước 0
Chapter 115 6 năm trước 0
Chapter 114 6 năm trước 0
Chapter 113 6 năm trước 0
Chapter 112 6 năm trước 0
Chapter 111 6 năm trước 0
Chapter 110 6 năm trước 0
Chapter 109 6 năm trước 0
Chapter 108 6 năm trước 0
Chapter 107 6 năm trước 0
Chapter 106 6 năm trước 0
Chapter 105 6 năm trước 0
Chapter 104 6 năm trước 0
Chapter 103 6 năm trước 0
Chapter 102 6 năm trước 0
Chapter 101 6 năm trước 0
Chapter 100 6 năm trước 0
Chapter 99 6 năm trước 0
Chapter 98 6 năm trước 0
Chapter 97 6 năm trước 0
Chapter 96 6 năm trước 0
Chapter 95 6 năm trước 0
Chapter 94 6 năm trước 0
Chapter 93 6 năm trước 0
Chapter 92 6 năm trước 0
Chapter 91 6 năm trước 0
Chapter 90 6 năm trước 0
Chapter 89 6 năm trước 0
Chapter 88 6 năm trước 0
Chapter 87 6 năm trước 0
Chapter 86 6 năm trước 0
Chapter 85 6 năm trước 0
Chapter 84 6 năm trước 0
Chapter 83 6 năm trước 0
Chapter 82 6 năm trước 0
Chapter 81 6 năm trước 0
Chapter 80 6 năm trước 0
Chapter 79 6 năm trước 0
Chapter 78 6 năm trước 0
Chapter 77 6 năm trước 0
Chapter 76 6 năm trước 0
Chapter 75 6 năm trước 0
Chapter 74 6 năm trước 0
Chapter 73 6 năm trước 0
Chapter 72 6 năm trước 0
Chapter 71 6 năm trước 0
Chapter 70 6 năm trước 0
Chapter 69 6 năm trước 0
Chapter 68 6 năm trước 0
Chapter 67 6 năm trước 0
Chapter 66 6 năm trước 0
Chapter 65 6 năm trước 0
Chapter 64 6 năm trước 0
Chapter 63 6 năm trước 0
Chapter 62 6 năm trước 0
Chapter 61 6 năm trước 0
Chapter 60 6 năm trước 0
Chapter 59 6 năm trước 0
Chapter 58 6 năm trước 0
Chapter 57 6 năm trước 0
Chapter 56 6 năm trước 0
Chapter 55 6 năm trước 0
Chapter 54 6 năm trước 0
Chapter 53 6 năm trước 0
Chapter 52 6 năm trước 0
Chapter 51 6 năm trước 0
Chapter 50 6 năm trước 0
Chapter 49 6 năm trước 0
Chapter 48 6 năm trước 0
Chapter 47 6 năm trước 0
Chapter 46 6 năm trước 0
Chapter 45 6 năm trước 0
Chapter 44 6 năm trước 0
Chapter 43 6 năm trước 0
Chapter 42 6 năm trước 0
Chapter 41 6 năm trước 0
Chapter 40 6 năm trước 0
Chapter 39 6 năm trước 0
Chapter 38 6 năm trước 0
Chapter 37 6 năm trước 0
Chapter 36 6 năm trước 0
Chapter 35 6 năm trước 0
Chapter 34 6 năm trước 0
Chapter 33 6 năm trước 0
Chapter 32 6 năm trước 0
Chapter 31 6 năm trước 0
Chapter 30 6 năm trước 0
Chapter 29 6 năm trước 0
Chapter 28 6 năm trước 0
Chapter 27 6 năm trước 0
Chapter 26 6 năm trước 0
Chapter 25 6 năm trước 0
Chapter 24 6 năm trước 0
Chapter 23 6 năm trước 0
Chapter 22 6 năm trước 0
Chapter 21 6 năm trước 0
Chapter 20 6 năm trước 0
Chapter 19 6 năm trước 0
Chapter 18 6 năm trước 0
Chapter 17 6 năm trước 0
Chapter 16 6 năm trước 0
Chapter 15 6 năm trước 0
Chapter 14 6 năm trước 0
Chapter 13 6 năm trước 0
Chapter 12 6 năm trước 0
Chapter 11 6 năm trước 0
Chapter 10 6 năm trước 0
Chapter 9 6 năm trước 0
Chapter 8 6 năm trước 0
Chapter 7 6 năm trước 0
Chapter 6 6 năm trước 0
Chapter 5 6 năm trước 0
Chapter 4 6 năm trước 0
Chapter 3 6 năm trước 0
Chapter 2 6 năm trước 0
Chapter 1 6 năm trước 7277