A Harem in the Fantasy World Dungeon

A Harem in the Fantasy World Dungeon

Giới thiệu

Một thanh niên chán đời với ý định tự tử và đang tìm những cách tự tử nhẹ nhàng nhất trên internet thì vô tình vào một trang web dạng game MMORPG, thì thanh niên này quyết định chơi thử trước khi tự tử, chọn xong tuyệt chiêu và trang bị bỗng dưng ngất đi và tỉnh lại thấy mình trong thế giới game MMORPG đó và cùng với những tuyệt chiêu và trang bị đã chọn.Thanh niên tưởng đây chỉ là trò chơi nên đi chém giết đến lúc mới biết không thể đăng xuất thì mới thất thần rằng đây là thế giới thực không phải là trong trò chơi.Cuộc hành trình bắt đầu.

Tập Cập nhật Lượt xem
Chapter 9.4 1 năm trước 0
Chapter 9.3 1 năm trước 0
Chapter 9.2 2 năm trước 0
Chapter 9 2 năm trước 0
Chapter 8.2 2 năm trước 0
Chapter 0 2 năm trước 0
Chapter 8.1 3 năm trước 0
Chapter 7.3 3 năm trước 0
Chapter 7.2 3 năm trước 0
Chapter 7.1 3 năm trước 0
Chapter 6.3 3 năm trước 0
Chapter 6.2 3 năm trước 0
Chapter 6.1 3 năm trước 0
Chapter 5.3 3 năm trước 0
Chapter 5.2 3 năm trước 0
Chapter 5.1 3 năm trước 0
Chapter 3.2 3 năm trước 0
Chapter 4.2 3 năm trước 0
Chapter 4.1 4 năm trước 0
Chapter 3 4 năm trước 0
Chapter 2 4 năm trước 0
Chapter 1 4 năm trước 989