After School War Activities

After School War Activities

Giới thiệu

Hãy tưởng tượng vào một ngày đẹp trời nào đó, trường bạn đột nhiên lòi ra thêm nghĩa vụ quân sự cho tất cả học sinh trong trường. Đây là một câu chuyện về những bạn trẻ trâu trở thành những người lính trong cuộc chiến chống lại quái vật ngoài hành tinh…

Tập Cập nhật Lượt xem
Chapter 27 9 tháng trước 0
Chapter 26 9 tháng trước 0
Chapter 25 10 tháng trước 0
Chapter 24 10 tháng trước 0
Chapter 23 10 tháng trước 0
Chapter 22 10 tháng trước 0
Chapter 21 10 tháng trước 0
Chapter 20 11 tháng trước 0
Chapter 19 11 tháng trước 0
Chapter 18 11 tháng trước 0
Chapter 17 1 năm trước 0
Chapter 16 1 năm trước 0
Chapter 15 1 năm trước 0
Chapter 14 1 năm trước 0
Chapter 13 1 năm trước 0
Chapter 12 1 năm trước 0
Chapter 11 1 năm trước 0
Chapter 10 1 năm trước 0
Chapter 9 1 năm trước 0
Chapter 8 1 năm trước 0
Chapter 7 1 năm trước 0
Chapter 6 1 năm trước 0
Chapter 5 1 năm trước 0
Chapter 4 1 năm trước 0
Chapter 3 1 năm trước 0
Chapter 2 6 năm trước 0
Chapter 1 6 năm trước 1076