Aho Girl

Aho Girl

  • Tác giả: Hiroyuki
  • Tình trạng: Đang tiến hành
  • Thể loại: Adult - Manga - Romance - School Life
  • Lượt xem: 59
  • Xếp hạng: 3.5/5 - 1085 lượt đánh giá.

Giới thiệu

Đây là một 4koma kể về cô bé ngốc nghếch Yoshiko (em ấy toàn làm trắc nghiệm 0 điểm… xùy mình cũng thế ). Cô thường chơi chung với cậu bạn thân từ nhỏ và đã tuyên bố là thích cậu ta, và cậu ấy phải chịu đựng tất cả hành vi quấy rối của Yoshiko

Tập Cập nhật Lượt xem
Chapter 130.1 10 tháng trước 0
Chapter 130 10 tháng trước 0
Chapter 129 10 tháng trước 0
Chapter 128 11 tháng trước 0
Chapter 127 11 tháng trước 0
Chapter 126 11 tháng trước 0
Chapter 125.5 11 tháng trước 0
Chapter 125 11 tháng trước 0
Chapter 124 11 tháng trước 0
Chapter 123 11 tháng trước 0
Chapter 122 11 tháng trước 0
Chapter 121 11 tháng trước 0
Chapter 120 12 tháng trước 0
Chapter 119.9 12 tháng trước 0
Chapter 119.8 12 tháng trước 0
Chapter 119.7 12 tháng trước 0
Chapter 119.6 12 tháng trước 0
Chapter 119.5 12 tháng trước 0
Chapter 119.4 1 năm trước 0
Chapter 119.3 1 năm trước 0
Chapter 119.2 1 năm trước 0
Chapter 119.1 1 năm trước 0
Chapter 119 1 năm trước 0
Chapter 118 1 năm trước 0
Chapter 117 1 năm trước 0
Chapter 116 1 năm trước 0
Chapter 115 1 năm trước 0
Chapter 114 1 năm trước 0
Chapter 113 1 năm trước 0
Chapter 112.5 1 năm trước 0
Chapter 112 1 năm trước 0
Chapter 111 1 năm trước 0
Chapter 110 1 năm trước 0
Chapter 109 1 năm trước 0
Chapter 108 1 năm trước 0
Chapter 107 1 năm trước 0
Chapter 106 1 năm trước 0
Chapter 105.5 1 năm trước 0
Chapter 105 1 năm trước 0
Chapter 104 1 năm trước 0
Chapter 103 1 năm trước 0
Chapter 102 1 năm trước 0
Chapter 101 1 năm trước 0
Chapter 100 1 năm trước 0
Chapter 99 1 năm trước 0
Chapter 98 1 năm trước 0
Chapter 97.5 1 năm trước 0
Chapter 97 1 năm trước 0
Chapter 96 1 năm trước 0
Chapter 95 1 năm trước 0
Chapter 94.5 1 năm trước 0
Chapter 94 1 năm trước 0
Chapter 93 1 năm trước 0
Chapter 92 1 năm trước 0
Chapter 91.5 4 năm trước 0
Chapter 91 4 năm trước 0
Chapter 90 4 năm trước 0
Chapter 89 4 năm trước 0
Chapter 88 4 năm trước 0
Chapter 87.5 4 năm trước 0
Chapter 87 4 năm trước 0
Chapter 86 4 năm trước 0
Chapter 85.5 6 năm trước 0
Chapter 85 6 năm trước 0
Chapter 79.5 6 năm trước 0
Chapter 84 6 năm trước 0
Chapter 83 6 năm trước 0
Chapter 82 6 năm trước 0
Chapter 81 6 năm trước 0
Chapter 80 6 năm trước 0
Chapter 79 6 năm trước 0
Chapter 78 6 năm trước 0
Chapter 77 6 năm trước 0
Chapter 76.5 6 năm trước 0
Chapter 76 6 năm trước 0
Chapter 75 6 năm trước 0
Chapter 74 6 năm trước 0
Chapter 73 6 năm trước 0
Chapter 72 6 năm trước 0
Chapter 71.5 6 năm trước 0
Chapter 54.5 6 năm trước 0
Chapter 30.5 6 năm trước 0
Chapter 71 6 năm trước 0
Chapter 70 6 năm trước 0
Chapter 69 6 năm trước 0
Chapter 68 6 năm trước 0
Chapter 67 6 năm trước 0
Chapter 66 6 năm trước 0
Chapter 65 6 năm trước 0
Chapter 64 6 năm trước 0
Chapter 63 6 năm trước 0
Chapter 62 6 năm trước 0
Chapter 61 6 năm trước 0
Chapter 60 6 năm trước 0
Chapter 59 6 năm trước 0
Chapter 58 6 năm trước 0
Chapter 57 6 năm trước 0
Chapter 56 6 năm trước 0
Chapter 55 6 năm trước 0
Chapter 54 6 năm trước 0
Chapter 53 6 năm trước 0
Chapter 52 6 năm trước 0
Chapter 51 6 năm trước 0
Chapter 50 6 năm trước 0
Chapter 49 6 năm trước 0
Chapter 48 6 năm trước 0
Chapter 47 6 năm trước 0
Chapter 46 6 năm trước 0
Chapter 45 6 năm trước 0
Chapter 44 6 năm trước 0
Chapter 43 6 năm trước 0
Chapter 42 6 năm trước 0
Chapter 41 6 năm trước 0
Chapter 40 6 năm trước 0
Chapter 39 6 năm trước 0
Chapter 38 6 năm trước 0
Chapter 37 6 năm trước 0
Chapter 36 6 năm trước 0
Chapter 35 6 năm trước 0
Chapter 34 6 năm trước 0
Chapter 33 6 năm trước 0
Chapter 32 6 năm trước 0
Chapter 31 6 năm trước 0
Chapter 30 6 năm trước 0
Chapter 29 6 năm trước 0
Chapter 28 6 năm trước 0
Chapter 27 6 năm trước 0
Chapter 26 6 năm trước 0
Chapter 25 6 năm trước 0
Chapter 24 6 năm trước 0
Chapter 23 6 năm trước 0
Chapter 22 6 năm trước 0
Chapter 21 6 năm trước 0
Chapter 20 6 năm trước 0
Chapter 19 6 năm trước 0
Chapter 18 6 năm trước 0
Chapter 17 6 năm trước 0
Chapter 16 6 năm trước 0
Chapter 15 6 năm trước 0
Chapter 14 6 năm trước 0
Chapter 13 6 năm trước 0
Chapter 12 6 năm trước 0
Chapter 11 6 năm trước 0
Chapter 10 6 năm trước 0
Chapter 9 6 năm trước 0
Chapter 8 6 năm trước 0
Chapter 7 6 năm trước 0
Chapter 6 6 năm trước 0
Chapter 5 6 năm trước 0
Chapter 4 6 năm trước 0
Chapter 3 6 năm trước 0
Chapter 2 6 năm trước 0
Chapter 1 6 năm trước 5836