Ái Phi, Dao Của Nàng Rơi Rồi

Ái Phi, Dao Của Nàng Rơi Rồi

Giới thiệu

ND: Thích khách nổi danh Cẩn Huyên, biệt danh “Diêm La”, một ngày nọ nhận được một đơn hàng kếch xù, người ủy thác thế nhưng lại chính là hoàng đế Huyền Cảnh của Thịnh Quốc? Mà nội dung chính là tiến cung để sắm vai sủng phi, làm mồi nhử gian tế…
Cẩn Huyên: “Lúc ấy ta có ý cự tuyệt, nhưng tiền chàng ấy đưa lại quá nhiều… có điều, “mồi câu” có thể ăn thịt người đó nha~”
Hoàng đế Huyền Cảnh: “Ái phi… lúc nói chuyện chúng ta có thể cất đao đi được không?”
————————–
Dịch giả: Linh Miêu Nhóm
Đăng tải tại: Nettruyen.com
————————–
#LMNX33 #LinhMieuNhom #NetTruyen #LMLinhMieu #LMN

Tập Cập nhật Lượt xem
Chapter 1 10 tháng trước 15