Aiki

Aiki

Giới thiệu

Tại trường trung học xảy ra một cuộc chiến tranh giành quyền kiểm soát trường. Cháu gái của ngài chủ tịch muốn nhờ tới sự giúp đỡ của một thiên tài võ thuật. Liệu cậu có giúp cô ấy hay cậu sẽ hành động theo những tật xấu của mình?

Tập Cập nhật Lượt xem
Chapter 82 4 năm trước 0
Chapter 81 4 năm trước 0
Chapter 64 4 năm trước 0
Chapter 48 4 năm trước 0
Chapter 42 4 năm trước 0
Chapter 41 4 năm trước 0
Chapter 40 4 năm trước 0
Chapter 39 4 năm trước 0
Chapter 38 4 năm trước 0
Chapter 37 4 năm trước 0
Chapter 35 4 năm trước 0
Chapter 34 4 năm trước 0
Chapter 32 4 năm trước 0
Chapter 31 4 năm trước 0
Chapter 30 4 năm trước 0
Chapter 28 4 năm trước 0
Chapter 27 4 năm trước 0
Chapter 26 4 năm trước 0
Chapter 25 4 năm trước 0
Chapter 24 4 năm trước 0
Chapter 23 4 năm trước 0
Chapter 22 4 năm trước 0
Chapter 21 4 năm trước 0
Chapter 20 4 năm trước 0
Chapter 19 4 năm trước 0
Chapter 18 4 năm trước 0
Chapter 17 4 năm trước 0
Chapter 16 4 năm trước 0
Chapter 15 4 năm trước 0
Chapter 14 4 năm trước 0
Chapter 13 4 năm trước 0
Chapter 12 4 năm trước 0
Chapter 11 4 năm trước 0
Chapter 10 4 năm trước 0
Chapter 9 4 năm trước 0
Chapter 8 4 năm trước 0
Chapter 7 4 năm trước 0
Chapter 6 4 năm trước 0
Chapter 5 4 năm trước 0
Chapter 4 4 năm trước 0
Chapter 98 6 năm trước 0
Chapter 97 6 năm trước 0
Chapter 96 6 năm trước 0
Chapter 95 6 năm trước 0
Chapter 94 6 năm trước 0
Chapter 93 6 năm trước 0
Chapter 92 6 năm trước 0
Chapter 91 6 năm trước 0
Chapter 90 6 năm trước 0
Chapter 89 6 năm trước 0
Chapter 88 6 năm trước 0
Chapter 87 6 năm trước 0
Chapter 86 6 năm trước 0
Chapter 85 6 năm trước 0
Chapter 84 6 năm trước 0
Chapter 83 6 năm trước 0
Chapter 80 6 năm trước 0
Chapter 79 6 năm trước 0
Chapter 78 6 năm trước 0
Chapter 77 6 năm trước 0
Chapter 76 6 năm trước 0
Chapter 75 6 năm trước 0
Chapter 74 6 năm trước 0
Chapter 73 6 năm trước 0
Chapter 72 6 năm trước 0
Chapter 71 6 năm trước 0
Chapter 70 6 năm trước 0
Chapter 69 6 năm trước 0
Chapter 68 6 năm trước 0
Chapter 67 6 năm trước 0
Chapter 66 6 năm trước 0
Chapter 65 6 năm trước 0
Chapter 63 6 năm trước 0
Chapter 62 6 năm trước 0
Chapter 61 6 năm trước 0
Chapter 60 6 năm trước 0
Chapter 59 6 năm trước 0
Chapter 58 6 năm trước 0
Chapter 57 6 năm trước 0
Chapter 56 6 năm trước 0
Chapter 55 6 năm trước 0
Chapter 54 6 năm trước 0
Chapter 53 6 năm trước 0
Chapter 52 6 năm trước 0
Chapter 51 6 năm trước 0
Chapter 50 6 năm trước 0
Chapter 49 6 năm trước 0
Chapter 47 6 năm trước 0
Chapter 46 6 năm trước 0
Chapter 45 6 năm trước 0
Chapter 44 6 năm trước 0
Chapter 43 6 năm trước 0
Chapter 36 6 năm trước 0
Chapter 33 6 năm trước 0
Chapter 29 6 năm trước 0
Chapter 3 6 năm trước 0
Chapter 2 6 năm trước 0
Chapter 1 6 năm trước 5323