American Ghost Jack

American Ghost Jack

Giới thiệu

Young Ma Go-eun và cha cô bị đuổi khỏi căn nhà bị ma ám mà họ đã gắn bó nhiều năm qua. Nhưng Go-eun lại không muốn chủ đất phá đi ngôi nhà kia cùng với những kỉ niệm thời thơ ấu của cô bên mẹ. Vì lẽ đó, cô quyết tâm sang Mỹ nhằm vượt qua thử thách và lấy cho được 1 triệu đô tiền thưởng cho những ai có thể sống sót khi ở trong Ngôi nhà ma của Jack.

Tập Cập nhật Lượt xem
Chapter 79 1 năm trước 0
Chapter 78 1 năm trước 0
Chapter 77 1 năm trước 0
Chapter 76 1 năm trước 0
Chapter 75 1 năm trước 0
Chapter 74 2 năm trước 0
Chapter 73 2 năm trước 0
Chapter 72 4 năm trước 0
Chapter 71 4 năm trước 0
Chapter 70 4 năm trước 0
Chapter 69 4 năm trước 0
Chapter 68 4 năm trước 0
Chapter 67 4 năm trước 0
Chapter 66 4 năm trước 0
Chapter 65 4 năm trước 0
Chapter 64.5 4 năm trước 0
Chapter 64 5 năm trước 0
Chapter 63 5 năm trước 0
Chapter 62 5 năm trước 0
Chapter 61 5 năm trước 0
Chapter 60 5 năm trước 0
Chapter 59 5 năm trước 0
Chapter 58 5 năm trước 0
Chapter 57 5 năm trước 0
Chapter 56 5 năm trước 0
Chapter 55 5 năm trước 0
Chapter 54 5 năm trước 0
Chapter 53 5 năm trước 0
Chapter 52 5 năm trước 0
Chapter 51 5 năm trước 0
Chapter 50 5 năm trước 0
Chapter 49 5 năm trước 0
Chapter 48 5 năm trước 0
Chapter 47 5 năm trước 0
Chapter 46 5 năm trước 0
Chapter 45 5 năm trước 0
Chapter 44 5 năm trước 0
Chapter 43 5 năm trước 0
Chapter 42 5 năm trước 0
Chapter 41 5 năm trước 0
Chapter 40 5 năm trước 0
Chapter 39 5 năm trước 0
Chapter 38 5 năm trước 0
Chapter 37 5 năm trước 0
Chapter 36 5 năm trước 0
Chapter 35 5 năm trước 0
Chapter 34 5 năm trước 0
Chapter 33 5 năm trước 0
Chapter 32 5 năm trước 0
Chapter 31 5 năm trước 0
Chapter 30 5 năm trước 0
Chapter 29.2 5 năm trước 0
Chapter 29.5 5 năm trước 0
Chapter 29.1 5 năm trước 0
Chapter 29 5 năm trước 0
Chapter 28 5 năm trước 0
Chapter 27 5 năm trước 0
Chapter 26 5 năm trước 0
Chapter 25 5 năm trước 0
Chapter 24 5 năm trước 0
Chapter 23 5 năm trước 0
Chapter 22 5 năm trước 0
Chapter 21 5 năm trước 0
Chapter 20 5 năm trước 0
Chapter 19 5 năm trước 0
Chapter 18 5 năm trước 0
Chapter 17 5 năm trước 0
Chapter 16 5 năm trước 0
Chapter 15 5 năm trước 0
Chapter 14 6 năm trước 0
Chapter 13 6 năm trước 0
Chapter 12 6 năm trước 0
Chapter 11 6 năm trước 0
Chapter 10 6 năm trước 0
Chapter 9 6 năm trước 0
Chapter 8 6 năm trước 0
Chapter 7 6 năm trước 0
Chapter 6 6 năm trước 0
Chapter 5 6 năm trước 0
Chapter 4 6 năm trước 0
Chapter 3 6 năm trước 0
Chapter 2 6 năm trước 0
Chapter 1 6 năm trước 0
Chapter 0 6 năm trước 5704