Android Dilemma ♦ Tâm tình của người máy

Android Dilemma ♦ Tâm tình của người máy

Giới thiệu

Nếu đó là định mệnh của tôi… Nếu những tháng ngày hành phúc này đã được an bài sẽ đến hồi kết thúc… Thì chí ít, tôi cũng có thể đếm……khoảng thời gian bên nhau cho đến phút cuối cùng.

Tập Cập nhật Lượt xem
Chapter 1 5 năm trước 383