Anh chàng khắc tinh

Anh chàng khắc tinh

Giới thiệu

Vào một ngày , trên đường về nhà , Kurumi Akino gặp phải một anh chàng đang bị thương và cô đã giúp anh ta.

Nhưng sau đó anh ta đã biến mất , chỉ để lại cái tên là Hakuron. Chuyện gì sẽ xảy ra khi cô biết đó là thủ lĩnh của một băng nhóm khét tiếng …

Và anh ta muốn cô ở lại bên cạnh …

Tập Cập nhật Lượt xem
Chapter 50 4 năm trước 0
Chapter 49 4 năm trước 0
Chapter 48 4 năm trước 0
Chapter 47 4 năm trước 0
Chapter 46 4 năm trước 0
Chapter 45 4 năm trước 0
Chapter 44 4 năm trước 0
Chapter 43 4 năm trước 0
Chapter 42 4 năm trước 0
Chapter 41 4 năm trước 0
Chapter 40 4 năm trước 0
Chapter 39 4 năm trước 0
Chapter 38 4 năm trước 0
Chapter 37 4 năm trước 0
Chapter 34 4 năm trước 0
Chapter 36 4 năm trước 0
Chapter 35 4 năm trước 0
Chapter 33 4 năm trước 0
Chapter 32 4 năm trước 0
Chapter 31 4 năm trước 0
Chapter 30 4 năm trước 0
Chapter 29 4 năm trước 0
Chapter 28 4 năm trước 0
Chapter 27 4 năm trước 0
Chapter 26 4 năm trước 0
Chapter 25 4 năm trước 0
Chapter 24 4 năm trước 0
Chapter 23 4 năm trước 0
Chapter 22 4 năm trước 0
Chapter 21 4 năm trước 0
Chapter 20 4 năm trước 0
Chapter 19 4 năm trước 0
Chapter 18 4 năm trước 0
Chapter 17 4 năm trước 0
Chapter 16 4 năm trước 0
Chapter 15 4 năm trước 0
Chapter 14 4 năm trước 0
Chapter 13 4 năm trước 0
Chapter 12 4 năm trước 0
Chapter 11 4 năm trước 0
Chapter 10 4 năm trước 0
Chapter 9 4 năm trước 0
Chapter 8 4 năm trước 0
Chapter 7 4 năm trước 0
Chapter 6 4 năm trước 0
Chapter 5.2 4 năm trước 0
Chapter 5.1 4 năm trước 0
Chapter 4 4 năm trước 0
Chapter 3 6 năm trước 0
Chapter 2 6 năm trước 0
Chapter 1 6 năm trước 1392