Caterpillar

Caterpillar

Giới thiệu

Câu chuyện diễn ra trước những sự kiện trong “Arachnid” khoảng 1 năm. Nhân vật chính là Caterpillar – Sâu Bướm, một sát thủ của Tổ Chức.

Tập Cập nhật Lượt xem
Chapter 14 4 tuần trước 0
Chapter 13 1 tháng trước 0
Chapter 12 1 tháng trước 0
Chapter 11 1 tháng trước 0
Chapter 10 1 tháng trước 0
Chapter 9 1 tháng trước 0
Chapter 8 2 tháng trước 0
Chapter 7 2 tháng trước 0
Chapter 6 2 tháng trước 0
Chapter 5 3 năm trước 0
Chapter 4 5 năm trước 0
Chapter 3 5 năm trước 0
Chapter 2 5 năm trước 0
Chapter 1 5 năm trước 61