Caterpillar

Caterpillar

Giới thiệu

Câu chuyện diễn ra trước những sự kiện trong “Arachnid” khoảng 1 năm. Nhân vật chính là Caterpillar – Sâu Bướm, một sát thủ của Tổ Chức.

Tập Cập nhật Lượt xem
Chapter 14 5 tháng trước 0
Chapter 13 5 tháng trước 0
Chapter 12 5 tháng trước 0
Chapter 11 5 tháng trước 0
Chapter 10 5 tháng trước 0
Chapter 9 5 tháng trước 0
Chapter 8 5 tháng trước 0
Chapter 7 5 tháng trước 0
Chapter 6 5 tháng trước 0
Chapter 5 4 năm trước 0
Chapter 4 6 năm trước 0
Chapter 3 6 năm trước 0
Chapter 2 6 năm trước 0
Chapter 1 6 năm trước 575