Dị Tộc Trùng Sinh

Dị Tộc Trùng Sinh

  • Tác giả: Đang cập nhật
  • Tình trạng: Đang tiến hành
  • Thể loại: Action - Manhua - Martial Arts - Truyện Màu
  • Lượt xem: 45
  • Xếp hạng: 4.4/5 - 13085 lượt đánh giá.

Giới thiệu

Năm 2023, linh khí thức tỉnh, mọi ngóc ngách trên thế giới đều bị bao bọc bởi linh khí nồng đậm, các sinh vật cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng.
Loài người thức tỉnh bắt đầu có được năng lượng mạnh mẽ, những sinh vật khác bị ảnh hưởng bởi linh khí cũng tiến hóa thần tốc.
Chuỗi thức ăn một lần nữa xáo trộn, loài người đã không còn là kẻ thống trị trên địa cầu.
Trên trái đất xuất hiện những khu vực mà nhân loại không có cách nào tiến vào, một vài chủng tộc cường đại thần bí âm thầm trỗi dậy, một trong những thế lực đứng hàng truyền thuyết trong đó là…
Dị Hoàng tộc
Một vương tử của dị hoàng tộc bị giam lỏng trong cung điện của mình, bất ngờ tai nạn xảy ra,sau khi hắn chết đi đã được chuyển sinh sang cơ thể của một nhân loại, điều đáng nói là chủ nhân cơ thể này là một tên phế vật. Vị vương tử với tính cách ngáo ngơ này sẽ tạo lên những sóng gió gì trong thời đại linh khí… hãy cùng tìm câu trả lời.

Tập Cập nhật Lượt xem
Chapter 112 3 tháng trước 0
Chapter 111 3 tháng trước 0
Chapter 110 3 tháng trước 0
Chapter 109 3 tháng trước 0
Chapter 108 3 tháng trước 0
Chapter 107 3 tháng trước 0
Chapter 106 4 tháng trước 0
Chapter 105 4 tháng trước 0
Chapter 104 4 tháng trước 0
Chapter 103 4 tháng trước 0
Chapter 102 4 tháng trước 0
Chapter 101 4 tháng trước 0
Chapter 100 4 tháng trước 0
Chapter 99 4 tháng trước 0
Chapter 98 5 tháng trước 0
Chapter 97 5 tháng trước 0
Chapter 96 5 tháng trước 0
Chapter 95 5 tháng trước 0
Chapter 94 5 tháng trước 0
Chapter 93 5 tháng trước 0
Chapter 92 5 tháng trước 0
Chapter 91 5 tháng trước 0
Chapter 90 5 tháng trước 0
Chapter 89 6 tháng trước 0
Chapter 88 6 tháng trước 0
Chapter 87 6 tháng trước 0
Chapter 86 6 tháng trước 0
Chapter 85 6 tháng trước 0
Chapter 84 6 tháng trước 0
Chapter 83 6 tháng trước 0
Chapter 82 6 tháng trước 0
Chapter 81 6 tháng trước 0
Chapter 80 7 tháng trước 0
Chapter 79 7 tháng trước 0
Chapter 78 7 tháng trước 0
Chapter 77 7 tháng trước 0
Chapter 76 7 tháng trước 0
Chapter 75 7 tháng trước 0
Chapter 74 7 tháng trước 0
Chapter 73 7 tháng trước 0
Chapter 72 7 tháng trước 0
Chapter 71 7 tháng trước 0
Chapter 70 8 tháng trước 0
Chapter 69 8 tháng trước 0
Chapter 68 8 tháng trước 0
Chapter 67 8 tháng trước 0
Chapter 66 8 tháng trước 0
Chapter 65 8 tháng trước 0
Chapter 64 8 tháng trước 0
Chapter 63 8 tháng trước 0
Chapter 62 8 tháng trước 0
Chapter 61 9 tháng trước 0
Chapter 60 9 tháng trước 0
Chapter 59 9 tháng trước 0
Chapter 58 9 tháng trước 0
Chapter 57 9 tháng trước 0
Chapter 56 9 tháng trước 0
Chapter 55 9 tháng trước 0
Chapter 54 9 tháng trước 0
Chapter 53 9 tháng trước 0
Chapter 52 10 tháng trước 0
Chapter 51 10 tháng trước 0
Chapter 50 10 tháng trước 0
Chapter 49 10 tháng trước 0
Chapter 48 10 tháng trước 0
Chapter 47 10 tháng trước 0
Chapter 46 10 tháng trước 0
Chapter 45 11 tháng trước 0
Chapter 44 11 tháng trước 0
Chapter 43 11 tháng trước 0
Chapter 42 11 tháng trước 0
Chapter 41 11 tháng trước 0
Chapter 40 11 tháng trước 0
Chapter 39 11 tháng trước 0
Chapter 38 11 tháng trước 0
Chapter 37 11 tháng trước 0
Chapter 36 11 tháng trước 0
Chapter 35 11 tháng trước 0
Chapter 34 11 tháng trước 0
Chapter 33 11 tháng trước 0
Chapter 32 12 tháng trước 0
Chapter 31 12 tháng trước 0
Chapter 30 12 tháng trước 0
Chapter 29 12 tháng trước 0
Chapter 28 12 tháng trước 0
Chapter 27 12 tháng trước 0
Chapter 26 12 tháng trước 0
Chapter 25 12 tháng trước 0
Chapter 24 12 tháng trước 0
Chapter 23 12 tháng trước 0
Chapter 22 12 tháng trước 0
Chapter 21 12 tháng trước 0
Chapter 20 12 tháng trước 0
Chapter 19 12 tháng trước 0
Chapter 18 12 tháng trước 0
Chapter 17 12 tháng trước 0
Chapter 16 12 tháng trước 0
Chapter 15 12 tháng trước 0
Chapter 14 12 tháng trước 0
Chapter 13 12 tháng trước 0
Chapter 12 12 tháng trước 0
Chapter 11 12 tháng trước 0
Chapter 10 12 tháng trước 0
Chapter 9 12 tháng trước 0
Chapter 8 12 tháng trước 0
Chapter 7 12 tháng trước 0
Chapter 6 12 tháng trước 0
Chapter 5 12 tháng trước 0
Chapter 4 12 tháng trước 0
Chapter 3 12 tháng trước 0
Chapter 2 12 tháng trước 0
Chapter 1 12 tháng trước 2413