Đô Thị Hàng Thần Khúc

Đô Thị Hàng Thần Khúc

Giới thiệu

Cô nhi Phương Tiểu Đường, trong một trận hỏa hoạn đã mất đi tất cả, lại thu được độc nhất vô nhị thỉnh thần hệ thống, từ đây đi lên con đường tìm kiếm kẻ thù. Tất cả các môn phái tu tiên ở thiên địa đều ngăn cản hắn tìm ra chân tướng, nhưng bọn hắn làm sao ngăn nổi?

Tập Cập nhật Lượt xem
Chapter 58 8 tháng trước 0
Chapter 57 9 tháng trước 0
Chapter 56 9 tháng trước 0
Chapter 55 9 tháng trước 0
Chapter 54 9 tháng trước 0
Chapter 53 9 tháng trước 0
Chapter 52 9 tháng trước 0
Chapter 51 9 tháng trước 0
Chapter 50 9 tháng trước 0
Chapter 49 9 tháng trước 0
Chapter 48 9 tháng trước 0
Chapter 47 10 tháng trước 0
Chapter 46 10 tháng trước 0
Chapter 45 10 tháng trước 0
Chapter 44 10 tháng trước 0
Chapter 43 10 tháng trước 0
Chapter 42 10 tháng trước 0
Chapter 41 10 tháng trước 0
Chapter 40 10 tháng trước 0
Chapter 39 10 tháng trước 0
Chapter 38 11 tháng trước 0
Chapter 37 11 tháng trước 0
Chapter 36 11 tháng trước 0
Chapter 35 11 tháng trước 0
Chapter 34 11 tháng trước 0
Chapter 33 11 tháng trước 0
Chapter 32 11 tháng trước 0
Chapter 31 12 tháng trước 0
Chapter 25 12 tháng trước 0
Chapter 26 12 tháng trước 0
Chapter 27 12 tháng trước 0
Chapter 29 12 tháng trước 0
Chapter 28 12 tháng trước 0
Chapter 30 12 tháng trước 0
Chapter 24 12 tháng trước 0
Chapter 23 1 năm trước 0
Chapter 22 1 năm trước 0
Chapter 21 1 năm trước 0
Chapter 20 1 năm trước 0
Chapter 19 1 năm trước 0
Chapter 18 1 năm trước 0
Chapter 17 1 năm trước 0
Chapter 16 1 năm trước 0
Chapter 15 1 năm trước 0
Chapter 14 1 năm trước 0
Chapter 13 1 năm trước 0
Chapter 12 1 năm trước 0
Chapter 11 1 năm trước 0
Chapter 10 1 năm trước 0
Chapter 9 1 năm trước 0
Chapter 8 1 năm trước 0
Chapter 7 1 năm trước 0
Chapter 6 1 năm trước 0
Chapter 5 1 năm trước 0
Chapter 4 1 năm trước 0
Chapter 3 1 năm trước 0
Chapter 2 1 năm trước 0
Chapter 1 1 năm trước 0
Chapter 0 1 năm trước 3431