Gift ±

Gift ±

  • Tác giả: NAGATE Yuka
  • Tình trạng: Đang tiến hành
  • Thể loại: Horror - Seinen
  • Lượt xem: 64
  • Xếp hạng: 4/5 - 966 lượt đánh giá.

Giới thiệu

Câu chuyện về 1 nữ sinh cấp 3 xinh đẹp chuyên đi giết mấy tên tội phạm rồi dùng nội tạng bọn chúng để cứu người khác

Tập Cập nhật Lượt xem
Chapter 86 5 tháng trước 0
Chapter 85 8 tháng trước 0
Chapter 84 1 năm trước 0
Chapter 83 1 năm trước 0
Chapter 82 1 năm trước 0
Chapter 81 1 năm trước 0
Chapter 80 2 năm trước 0
Chapter 79 2 năm trước 0
Chapter 78 2 năm trước 0
Chapter 77 2 năm trước 0
Chapter 76 2 năm trước 0
Chapter 75 3 năm trước 0
Chapter 74 3 năm trước 0
Chapter 73 3 năm trước 0
Chapter 72 4 năm trước 0
Chapter 71 4 năm trước 0
Chapter 70 4 năm trước 0
Chapter 69 4 năm trước 0
Chapter 68 4 năm trước 0
Chapter 67 4 năm trước 0
Chapter 66 4 năm trước 0
Chapter 65 4 năm trước 0
Chapter 64 4 năm trước 0
Chapter 63.5 4 năm trước 0
Chapter 63 4 năm trước 0
Chapter 62 4 năm trước 0
Chapter 61 4 năm trước 0
Chapter 60 4 năm trước 0
Chapter 59 4 năm trước 0
Chapter 58 4 năm trước 0
Chapter 57 4 năm trước 0
Chapter 56 4 năm trước 0
Chapter 55 4 năm trước 0
Chapter 54 4 năm trước 0
Chapter 53 4 năm trước 0
Chapter 52 4 năm trước 0
Chapter 51 4 năm trước 0
Chapter 50 4 năm trước 0
Chapter 49 4 năm trước 0
Chapter 48 4 năm trước 0
Chapter 47 4 năm trước 0
Chapter 46 4 năm trước 0
Chapter 45 4 năm trước 0
Chapter 44 4 năm trước 0
Chapter 43 4 năm trước 0
Chapter 42 4 năm trước 0
Chapter 41 4 năm trước 0
Chapter 40 4 năm trước 0
Chapter 39 4 năm trước 0
Chapter 38 4 năm trước 0
Chapter 37 4 năm trước 0
Chapter 36 4 năm trước 0
Chapter 35 4 năm trước 0
Chapter 34 4 năm trước 0
Chapter 33 4 năm trước 0
Chapter 32 4 năm trước 0
Chapter 31 4 năm trước 0
Chapter 30 4 năm trước 0
Chapter 29 4 năm trước 0
Chapter 28 4 năm trước 0
Chapter 27 4 năm trước 0
Chapter 26 4 năm trước 0
Chapter 25 4 năm trước 0
Chapter 24 4 năm trước 0
Chapter 23 4 năm trước 0
Chapter 22 4 năm trước 0
Chapter 21 4 năm trước 0
Chapter 20 4 năm trước 0
Chapter 19 4 năm trước 0
Chapter 18 4 năm trước 0
Chapter 17 4 năm trước 0
Chapter 16 4 năm trước 0
Chapter 15 4 năm trước 0
Chapter 14 4 năm trước 0
Chapter 13 4 năm trước 0
Chapter 12 4 năm trước 0
Chapter 11 4 năm trước 0
Chapter 10 4 năm trước 0
Chapter 9 4 năm trước 0
Chapter 8 4 năm trước 0
Chapter 7 4 năm trước 0
Chapter 6 4 năm trước 0
Chapter 5 4 năm trước 0
Chapter 4 4 năm trước 0
Chapter 3 4 năm trước 0
Chapter 2 4 năm trước 0
Chapter 1.2 4 năm trước 0
Chapter 1.1 4 năm trước 2821