Healer báo thù

Healer báo thù

Giới thiệu

Tên khác: Kaifuku Jutsushi Yarinaoshi: Sokushi Mahou To Skill Copy No Chouetsu Heal; Redo Of Healer
Nhân vật chính là một người bị thoái hóa nhân cách theo thời gian mọi sự đau khổ dồn vào chính cậu ta, bị nhốt , bị hiếp , và giờ cậu ta vùng lên … chuyện gì sẽ xảy ra?

Tập Cập nhật Lượt xem
Chapter 28.2 9 tháng trước 0
Chapter 28.1 9 tháng trước 0
Chapter 27.2 10 tháng trước 0
Chapter 27.1 10 tháng trước 0
Chapter 26.2 11 tháng trước 0
Chapter 26.1 12 tháng trước 0
Chapter 25.2 1 năm trước 0
Chapter 25.1 1 năm trước 0
Chapter 24.2 1 năm trước 0
Chapter 24.1 1 năm trước 0
Chapter 23.2 1 năm trước 0
Chapter 23.1 1 năm trước 0
Chapter 22.2 1 năm trước 0
Chapter 22.1 1 năm trước 0
Chapter 21.2 1 năm trước 0
Chapter 21.1 2 năm trước 0
Chapter 20.2 2 năm trước 0
Chapter 20.1 2 năm trước 0
Chapter 19.2 2 năm trước 0
Chapter 19.1 2 năm trước 0
Chapter 18.3 2 năm trước 0
Chapter 18.2 2 năm trước 0
Chapter 18.1 2 năm trước 0
Chapter 17.3 2 năm trước 0
Chapter 17.2 2 năm trước 0
Chapter 17.1 2 năm trước 0
Chapter 16.3 2 năm trước 0
Chapter 16.2 2 năm trước 0
Chapter 16.1 2 năm trước 0
Chapter 15.2 2 năm trước 0
Chapter 15.1 2 năm trước 0
Chapter 14.3 2 năm trước 0
Chapter 14.2 2 năm trước 0
Chapter 14.1 2 năm trước 0
Chapter 13.2 2 năm trước 0
Chapter 13.1 2 năm trước 0
Chapter 12.2 2 năm trước 0
Chapter 12.1 2 năm trước 0
Chapter 11.2 3 năm trước 0
Chapter 11.1 3 năm trước 0
Chapter 10.2 3 năm trước 0
Chapter 10.1 3 năm trước 0
Chapter 9.2 3 năm trước 0
Chapter 9.1 3 năm trước 0
Chapter 8.2 3 năm trước 0
Chapter 8.1 3 năm trước 0
Chapter 7.2 3 năm trước 0
Chapter 7.1 3 năm trước 0
Chapter 6.2 3 năm trước 0
Chapter 6.1 3 năm trước 0
Chapter 5.2 3 năm trước 0
Chapter 5.1 3 năm trước 0
Chapter 4.2 3 năm trước 0
Chapter 4.1 3 năm trước 0
Chapter 3.2 3 năm trước 0
Chapter 3.1 3 năm trước 0
Chapter 2.2 3 năm trước 0
Chapter 2.1 3 năm trước 0
Chapter 1.2 3 năm trước 0
Chapter 1.1 3 năm trước 3812