Long Hổ 5 Thế

Long Hổ 5 Thế

Giới thiệu

Trái đất bị thiên thạch gần như tiêu diệt hoàn toàn, chỉ có Hỏa Địa Đảo là may mắn tránh khỏi. Mọi công lao đều là do tổng thống Cái Thiên. Cái Thiên có quân đội và vũ khí hạng nặng, bắt đầu xâm lược khắp toàn cầu.
Câu truyện kể về quá trình tranh bá thế giới của Xích Long, Huyền Hổ và Cái Thiên.
Long Hổ Ngũ Thế phảng phất mang dáng dấp của Hải Hổ 3. Kiếp trước của Xích Long chính là Thạch Hắc Long (cựu tác), và kiếp trước Huyền Hổ là Vương Tiểu Hổ….

Đệ I Thế: Bàn Cổ (Xích Long I), Zeus (Huyền Hổ I)
Đệ II Thế: Hỏa Thần Chúc Dung (Xích Long II), Thủy Thần Cộng Công (Huyền Hổ II)
Đệ III Thế: Kim Long (Xích Long III), Hoàng Hổ (Huyền Hổ IV)
Đệ IV Thế: Xích Long (nam chính), Huyền Hổ (nam chính)
Đệ V Thế: Kẻ chinh phục (hai nam chính dung hợp lại thành Đệ 5 Thế)

Tập Cập nhật Lượt xem
Chapter 41 10 tháng trước 0
Chapter 40 10 tháng trước 0
Chapter 39 10 tháng trước 0
Chapter 38 10 tháng trước 0
Chapter 37 10 tháng trước 0
Chapter 36 10 tháng trước 0
Chapter 35 10 tháng trước 0
Chapter 34 10 tháng trước 0
Chapter 33 11 tháng trước 0
Chapter 32 11 tháng trước 0
Chapter 31 11 tháng trước 0
Chapter 30 11 tháng trước 0
Chapter 29 11 tháng trước 0
Chapter 28 11 tháng trước 0
Chapter 27 11 tháng trước 0
Chapter 26 11 tháng trước 0
Chapter 25 11 tháng trước 0
Chapter 24 12 tháng trước 0
Chapter 23 12 tháng trước 0
Chapter 22 12 tháng trước 0
Chapter 21 12 tháng trước 0
Chapter 20 12 tháng trước 0
Chapter 19 12 tháng trước 0
Chapter 18 12 tháng trước 0
Chapter 17 12 tháng trước 0
Chapter 16 12 tháng trước 0
Chapter 15 12 tháng trước 0
Chapter 14 12 tháng trước 0
Chapter 13 12 tháng trước 0
Chapter 12 12 tháng trước 0
Chapter 11 1 năm trước 0
Chapter 10 1 năm trước 0
Chapter 9 1 năm trước 0
Chapter 8 1 năm trước 0
Chapter 7 1 năm trước 0
Chapter 6 1 năm trước 0
Chapter 5 1 năm trước 0
Chapter 4 1 năm trước 0
Chapter 3 1 năm trước 0
Chapter 2 1 năm trước 0
Chapter 1 1 năm trước 0
Chapter 0: Giới thiệu truyện 1 năm trước 2357