Long Hổ 5 Thế

Long Hổ 5 Thế

Giới thiệu

Trái đất bị thiên thạch gần như tiêu diệt hoàn toàn, chỉ có Hỏa Địa Đảo là may mắn tránh khỏi. Mọi công lao đều là do tổng thống Cái Thiên. Cái Thiên có quân đội và vũ khí hạng nặng, bắt đầu xâm lược khắp toàn cầu.
Câu truyện kể về quá trình tranh bá thế giới của Xích Long, Huyền Hổ và Cái Thiên.
Long Hổ Ngũ Thế phảng phất mang dáng dấp của Hải Hổ 3. Kiếp trước của Xích Long chính là Thạch Hắc Long (cựu tác), và kiếp trước Huyền Hổ là Vương Tiểu Hổ….

Đệ I Thế: Bàn Cổ (Xích Long I), Zeus (Huyền Hổ I)
Đệ II Thế: Hỏa Thần Chúc Dung (Xích Long II), Thủy Thần Cộng Công (Huyền Hổ II)
Đệ III Thế: Kim Long (Xích Long III), Hoàng Hổ (Huyền Hổ IV)
Đệ IV Thế: Xích Long (nam chính), Huyền Hổ (nam chính)
Đệ V Thế: Kẻ chinh phục (hai nam chính dung hợp lại thành Đệ 5 Thế)

Tập Cập nhật Lượt xem
Chapter 41 6 tháng trước 0
Chapter 40 6 tháng trước 0
Chapter 39 6 tháng trước 0
Chapter 38 7 tháng trước 0
Chapter 37 7 tháng trước 0
Chapter 36 7 tháng trước 0
Chapter 35 7 tháng trước 0
Chapter 34 7 tháng trước 0
Chapter 33 7 tháng trước 0
Chapter 32 7 tháng trước 0
Chapter 31 7 tháng trước 0
Chapter 30 8 tháng trước 0
Chapter 29 8 tháng trước 0
Chapter 28 8 tháng trước 0
Chapter 27 8 tháng trước 0
Chapter 26 8 tháng trước 0
Chapter 25 8 tháng trước 0
Chapter 24 8 tháng trước 0
Chapter 23 8 tháng trước 0
Chapter 22 8 tháng trước 0
Chapter 21 8 tháng trước 0
Chapter 20 8 tháng trước 0
Chapter 19 8 tháng trước 0
Chapter 18 8 tháng trước 0
Chapter 17 8 tháng trước 0
Chapter 16 8 tháng trước 0
Chapter 15 8 tháng trước 0
Chapter 14 9 tháng trước 0
Chapter 13 9 tháng trước 0
Chapter 12 9 tháng trước 0
Chapter 11 9 tháng trước 0
Chapter 10 9 tháng trước 0
Chapter 9 9 tháng trước 0
Chapter 8 9 tháng trước 0
Chapter 7 9 tháng trước 0
Chapter 6 9 tháng trước 0
Chapter 5 9 tháng trước 0
Chapter 4 9 tháng trước 0
Chapter 3 9 tháng trước 0
Chapter 2 10 tháng trước 0
Chapter 1 10 tháng trước 0
Chapter 0: Giới thiệu truyện 10 tháng trước 1372