Mạnh Nhất Lịch Sử

Mạnh Nhất Lịch Sử

Giới thiệu

Khoa học kỹ thuật tiên tiến, làm sống lại 16 mãnh tướng mạnh nhất lịch sử… Quan Vân Trường, Hạng Vũ, Lữ Bố, Lý Nguyên Bá… được chọn cặp đấu ngẫu nhiên. Ai thắng sẽ được thực hiện một nguyện vọng…

Tập Cập nhật Lượt xem
Chapter 148 3 tháng trước 0
Chapter 147 3 tháng trước 0
Chapter 146 4 tháng trước 0
Chapter 145 4 tháng trước 0
Chapter 144 4 tháng trước 0
Chapter 143 4 tháng trước 0
Chapter 142 4 tháng trước 0
Chapter 141 4 tháng trước 0
Chapter 140 5 tháng trước 0
Chapter 139 5 tháng trước 0
Chapter 138 5 tháng trước 0
Chapter 137 6 tháng trước 0
Chapter 136 6 tháng trước 0
Chapter 135 6 tháng trước 0
Chapter 134 6 tháng trước 0
Chapter 133 6 tháng trước 0
Chapter 132 6 tháng trước 0
Chapter 131 7 tháng trước 0
Chapter 130 7 tháng trước 0
Chapter 129 7 tháng trước 0
Chapter 128 7 tháng trước 0
Chapter 126 7 tháng trước 0
Chapter 127 7 tháng trước 0
Chapter 125 8 tháng trước 0
Chapter 124 8 tháng trước 0
Chapter 123 8 tháng trước 0
Chapter 122 8 tháng trước 0
Chapter 121 8 tháng trước 0
Chapter 120 9 tháng trước 0
Chapter 119 9 tháng trước 0
Chapter 118 9 tháng trước 0
Chapter 117 9 tháng trước 0
Chapter 116 9 tháng trước 0
Chapter 115 9 tháng trước 0
Chapter 114 10 tháng trước 0
Chapter 113 10 tháng trước 0
Chapter 112: Đoạt vị 10 tháng trước 0
Chapter 111: Hai đời Võ Thánh 10 tháng trước 0
Chapter 110: Lý Nguyên Bá 10 tháng trước 0
Chapter 109: Mãn Châu đệ nhất dũng sĩ 10 tháng trước 0
Chapter 108: Hoàng đế và đại thần 10 tháng trước 0
Chapter 107: Kết quả 10 tháng trước 0
Chapter 106: Khí Thế chi Đạo 10 tháng trước 0
Chapter 105: Cỗ máy giết người 11 tháng trước 0
Chapter 104: Phân cao thấp 11 tháng trước 0
Chapter 103: Cuồng sát 11 tháng trước 0
Chapter 102: Thiết Ngưu 11 tháng trước 0
Chapter 101: Song Canh 11 tháng trước 0
Chapter 100: Truy sát 12 tháng trước 0
Chapter 99: Thuật Phi Thạch 12 tháng trước 0
Chapter 98: Kế của Quỳnh Anh 12 tháng trước 0
Chapter 97: Báo tử đầu Lâm Xung 1 năm trước 0
Chapter 96: Thực lực Lý Quỳ 1 năm trước 0
Chapter 95: Sát Tình Lưu Ảnh 1 năm trước 0
Chapter 94: Chất ức chế Oct3 1 năm trước 0
Chapter 93: Thiên Sát Tinh 1 năm trước 0
Chapter 92: Tứ Quý Quyền 1 năm trước 0
Chapter 91: Cao Sủng thiên – kết 2 1 năm trước 0
Chapter 90: Cao Sủng thiên – kết 1 năm trước 0
Chapter 89: Hội chứng sợ bẩn 1 năm trước 0
Chapter 88: Khốn cảnh 1 năm trước 0
Chapter 87: Cơ quan xa 1 năm trước 0
Chapter 86: Huynh đệ 1 năm trước 0
Chapter 85: Công thành xa 1 năm trước 0
Chapter 84: Hi vọng tan tác 1 năm trước 0
Chapter 83: Đã đến 1 năm trước 0
Chapter 82: Mở đường máu 1 năm trước 0
Chapter 81: Vây công 1 năm trước 0
Chapter 80: Không ai cản nổi 1 năm trước 0
Chapter 79: Đơn Thương Độc Mã 1 năm trước 0
Chapter 78: Quân Lệnh 1 năm trước 0
Chapter 77: Bẫy 1 năm trước 0
Chapter 76: Khúc quanh 1 năm trước 0
Chapter 75: Tận Trung Báo Quốc 1 năm trước 0
Chapter 74: Thắng thua đã phân 1 năm trước 0
Chapter 73: Thắng thua chưa phân 1 năm trước 0
Chapter 72: Phá Quân Thế 1 năm trước 0
Chapter 71: Thiên Y Vô Phùng 1 năm trước 0
Chapter 70: Quyết Liệt 1 năm trước 0
Chapter 69: Thư Hùng 2 năm trước 0
Chapter 68: Nhạc Nguyên Soái 2 năm trước 0
Chapter 67: Biết anh hùng 2 năm trước 0
Chapter 66: Ngã Rẽ 2 năm trước 0
Chapter 65: Tự Trách 2 năm trước 0
Chapter 64: Nhìn mặt mà bắt hình dong 2 năm trước 0
Chapter 63: Tiên Tổ 2 năm trước 0
Chapter 62: Cao Sủng 2 năm trước 0
Chapter 61: Nghiêm túc 2 năm trước 0
Chapter 60: Đòn trí mạng 2 năm trước 0
Chapter 59: Trói 2 năm trước 0
Chapter 58: Chấn kinh 2 năm trước 0
Chapter 57: Mỡ dày 2 năm trước 0
Chapter 56: Đầu đất 2 năm trước 0
Chapter 55: Bất ngờ 2 năm trước 0
Chapter 54: Hắt hơi 2 năm trước 0
Chapter 53: Khiêu khích 2 năm trước 0
Chapter 52: Lễ nghi 2 năm trước 0
Chapter 51: Chủ nghĩa hoàn mỹ 2 năm trước 0
Chapter 50: Lý do lựa chọn 2 năm trước 0
Chapter 49: Xét xử 2 năm trước 0
Chapter 48: Lạc đường 2 năm trước 0
Chapter 47: Tiếp tục 2 năm trước 0
Chapter 46: Võ An Quân 2 năm trước 0
Chapter 45: Máu chưa chảy cạn 2 năm trước 0
Chapter 44: Khởi của Bạch Khởi 2 năm trước 0
Chapter 43: Hệ thống thần kinh 2 năm trước 0
Chapter 42: Thắng bại đã phân 2 năm trước 0
Chapter 41: Cắt Xé 2 năm trước 0
Chapter 40: Kết thúc 2 năm trước 0
Chapter 39: Hạ màn 2 năm trước 0
Chapter 38: Máu lửa 2 năm trước 0
Chapter 37: Hàn Khí 2 năm trước 0
Chapter 36: Triển khai bất ngờ 2 2 năm trước 0
Chapter 35: Triển khai bất ngờ 2 năm trước 0
Chapter 34: Cắt xé 2 năm trước 0
Chapter 33: Tám phút 2 năm trước 0
Chapter 32: Thiên phận 2 năm trước 0
Chapter 31: Thí nghiệm cấy ghép 2 năm trước 0
Chapter 30: Tế bào Hela 2 năm trước 0
Chapter 29: Biến đổi 2 năm trước 0
Chapter 28: Vuốt sắc 2 năm trước 0
Chapter 27: Cự Nhân vs Bạch Khởi 2 năm trước 0
Chapter 26 2 năm trước 0
Chapter 25 2 năm trước 0
Chapter 24 2 năm trước 0
Chapter 23 2 năm trước 0
Chapter 22 2 năm trước 0
Chapter 21 2 năm trước 0
Chapter 20 2 năm trước 0
Chapter 19 2 năm trước 0
Chapter 18 2 năm trước 0
Chapter 17 2 năm trước 0
Chapter 16 2 năm trước 0
Chapter 15 2 năm trước 0
Chapter 14 2 năm trước 0
Chapter 13 2 năm trước 0
Chapter 12 2 năm trước 0
Chapter 11 2 năm trước 0
Chapter 10 2 năm trước 0
Chapter 9 2 năm trước 0
Chapter 8 2 năm trước 0
Chapter 7 2 năm trước 0
Chapter 6 2 năm trước 0
Chapter 5 2 năm trước 0
Chapter 4 2 năm trước 0
Chapter 3 2 năm trước 0
Chapter 2 2 năm trước 0
Chapter 1 2 năm trước 0
Chapter 0 2 năm trước 6764