Mẫu Thân Ta Không Dễ Chọc

Mẫu Thân Ta Không Dễ Chọc

Giới thiệu

Đây là câu chuyện của một vị thần y vừa sống lại đã “được tin vui làm mẹ”, từ đó mẹ chiếc con côi… vượt ngũ môn, trảm lục tướng, chém trà xanh, ngược cặn bã, cuối cùng cũng tìm được “cha hoang”.

Tập Cập nhật Lượt xem
Chapter 18 9 tháng trước 0
Chapter 17 9 tháng trước 0
Chapter 16 9 tháng trước 0
Chapter 15 9 tháng trước 0
Chapter 14 9 tháng trước 0
Chapter 13 9 tháng trước 0
Chapter 12 9 tháng trước 0
Chapter 11 9 tháng trước 0
Chapter 10 10 tháng trước 0
Chapter 9 10 tháng trước 0
Chapter 8 10 tháng trước 0
Chapter 7 10 tháng trước 0
Chapter 6 10 tháng trước 0
Chapter 5.5 10 tháng trước 0
Chapter 5 11 tháng trước 0
Chapter 4 11 tháng trước 0
Chapter 3 11 tháng trước 0
Chapter 2 11 tháng trước 0
Chapter 1 11 tháng trước 1119