Nghịch Thiên Tà Thần

Nghịch Thiên Tà Thần

Giới thiệu

Nhất đại thiên tài huyền mạch bị hao tổn trở thành phế vật, gia tộc vứt bỏ, thế nhân chế giễu, thậm chí đêm tân hôn bị người độc hại…… Huyền Thiên chí bảo, luân hồi kính hiện, nghịch thiên cải mệnh, khởi động lại nhân sinh, mang theo cừu hận cùng tiếc nuối, thề phải đăng đỉnh lực lượng đỉnh phong!

Tập Cập nhật Lượt xem
Chapter 292 3 tháng trước 0
Chapter 291 3 tháng trước 0
Chapter 290 3 tháng trước 0
Chapter 289 4 tháng trước 0
Chapter 288 4 tháng trước 0
Chapter 287 4 tháng trước 0
Chapter 286 4 tháng trước 0
Chapter 285 4 tháng trước 0
Chapter 284 4 tháng trước 0
Chapter 283 4 tháng trước 0
Chapter 282 4 tháng trước 0
Chapter 281 4 tháng trước 0
Chapter 280 4 tháng trước 0
Chapter 279 4 tháng trước 0
Chapter 278 4 tháng trước 0
Chapter 277 4 tháng trước 0
Chapter 276 4 tháng trước 0
Chapter 275 4 tháng trước 0
Chapter 274 4 tháng trước 0
Chapter 273 4 tháng trước 0
Chapter 272 4 tháng trước 0
Chapter 271 4 tháng trước 0
Chapter 270 4 tháng trước 0
Chapter 269 4 tháng trước 0
Chapter 268 4 tháng trước 0
Chapter 267 4 tháng trước 0
Chapter 266 4 tháng trước 0
Chapter 265 4 tháng trước 0
Chapter 264 4 tháng trước 0
Chapter 263 4 tháng trước 0
Chapter 262 4 tháng trước 0
Chapter 261 4 tháng trước 0
Chapter 260 4 tháng trước 0
Chapter 259 4 tháng trước 0
Chapter 258 5 tháng trước 0
Chapter 257 5 tháng trước 0
Chapter 256 5 tháng trước 0
Chapter 255 5 tháng trước 0
Chapter 254 5 tháng trước 0
Chapter 253 5 tháng trước 0
Chapter 252 5 tháng trước 0
Chapter 251 5 tháng trước 0
Chapter 250 5 tháng trước 0
Chapter 249 5 tháng trước 0
Chapter 248 5 tháng trước 0
Chapter 247 5 tháng trước 0
Chapter 246 5 tháng trước 0
Chapter 245 5 tháng trước 0
Chapter 244 5 tháng trước 0
Chapter 243 5 tháng trước 0
Chapter 242 5 tháng trước 0
Chapter 241 5 tháng trước 0
Chapter 240 5 tháng trước 0
Chapter 239 5 tháng trước 0
Chapter 238 5 tháng trước 0
Chapter 237 5 tháng trước 0
Chapter 236 5 tháng trước 0
Chapter 235 5 tháng trước 0
Chapter 234 5 tháng trước 0
Chapter 233 5 tháng trước 0
Chapter 232 5 tháng trước 0
Chapter 231 5 tháng trước 0
Chapter 230 5 tháng trước 0
Chapter 229 5 tháng trước 0
Chapter 228 6 tháng trước 0
Chapter 227 6 tháng trước 0
Chapter 226 6 tháng trước 0
Chapter 225 6 tháng trước 0
Chapter 224 6 tháng trước 0
Chapter 223 6 tháng trước 0
Chapter 222 6 tháng trước 0
Chapter 221 6 tháng trước 0
Chapter 220 7 tháng trước 0
Chapter 219 7 tháng trước 0
Chapter 218 7 tháng trước 0
Chapter 217 7 tháng trước 0
Chapter 216 8 tháng trước 0
Chapter 215 8 tháng trước 0
Chapter 214 9 tháng trước 0
Chapter 213 9 tháng trước 0
Chapter 212 9 tháng trước 0
Chapter 211 9 tháng trước 0
Chapter 210 9 tháng trước 0
Chapter 209 9 tháng trước 0
Chapter 208 9 tháng trước 0
Chapter 207 9 tháng trước 0
Chapter 206 9 tháng trước 0
Chapter 205 10 tháng trước 0
Chapter 204 10 tháng trước 0
Chapter 203 10 tháng trước 0
Chapter 202 10 tháng trước 0
Chapter 201 10 tháng trước 0
Chapter 200 10 tháng trước 0
Chapter 199 10 tháng trước 0
Chapter 198 10 tháng trước 0
Chapter 197 11 tháng trước 0
Chapter 196 11 tháng trước 0
Chapter 147 11 tháng trước 0
Chapter 195 11 tháng trước 0
Chapter 194 11 tháng trước 0
Chapter 193 11 tháng trước 0
Chapter 192 11 tháng trước 0
Chapter 146 11 tháng trước 0
Chapter 191 11 tháng trước 0
Chapter 145 11 tháng trước 0
Chapter 190 11 tháng trước 0
Chapter 188 11 tháng trước 0
Chapter 185 11 tháng trước 0
Chapter 183 11 tháng trước 0
Chapter 176 11 tháng trước 0
Chapter 175 11 tháng trước 0
Chapter 173 11 tháng trước 0
Chapter 172 11 tháng trước 0
Chapter 171 11 tháng trước 0
Chapter 170 11 tháng trước 0
Chapter 169 11 tháng trước 0
Chapter 168 11 tháng trước 0
Chapter 165 11 tháng trước 0
Chapter 162 11 tháng trước 0
Chapter 161 11 tháng trước 0
Chapter 158 11 tháng trước 0
Chapter 155 11 tháng trước 0
Chapter 151 11 tháng trước 0
Chapter 150 11 tháng trước 0
Chapter 149 11 tháng trước 0
Chapter 148 11 tháng trước 0
Chapter 189 11 tháng trước 0
Chapter 187 11 tháng trước 0
Chapter 186 11 tháng trước 0
Chapter 184 11 tháng trước 0
Chapter 182 11 tháng trước 0
Chapter 181 11 tháng trước 0
Chapter 180 11 tháng trước 0
Chapter 179 11 tháng trước 0
Chapter 178 11 tháng trước 0
Chapter 177 11 tháng trước 0
Chapter 174 11 tháng trước 0
Chapter 167 11 tháng trước 0
Chapter 166 11 tháng trước 0
Chapter 164 11 tháng trước 0
Chapter 163 11 tháng trước 0
Chapter 160 11 tháng trước 0
Chapter 159 11 tháng trước 0
Chapter 157 11 tháng trước 0
Chapter 156 11 tháng trước 0
Chapter 154 11 tháng trước 0
Chapter 153 11 tháng trước 0
Chapter 152 11 tháng trước 0
Chapter 144 11 tháng trước 0
Chapter 143 12 tháng trước 0
Chapter 142 12 tháng trước 0
Chapter 141 1 năm trước 0
Chapter 140 1 năm trước 0
Chapter 139 1 năm trước 0
Chapter 138 1 năm trước 0
Chapter 137 1 năm trước 0
Chapter 136 1 năm trước 0
Chapter 135 1 năm trước 0
Chapter 134 1 năm trước 0
Chapter 133 1 năm trước 0
Chapter 132 1 năm trước 0
Chapter 131 1 năm trước 0
Chapter 130 1 năm trước 0
Chapter 129 1 năm trước 0
Chapter 128 1 năm trước 0
Chapter 127 1 năm trước 0
Chapter 126 1 năm trước 0
Chapter 125 1 năm trước 0
Chapter 124 1 năm trước 0
Chapter 123 1 năm trước 0
Chapter 122 2 năm trước 0
Chapter 121 2 năm trước 0
Chapter 120 2 năm trước 0
Chapter 119 2 năm trước 0
Chapter 118 2 năm trước 0
Chapter 117 2 năm trước 0
Chapter 116 2 năm trước 0
Chapter 115 2 năm trước 0
Chapter 114 2 năm trước 0
Chapter 113 2 năm trước 0
Chapter 112 2 năm trước 0
Chapter 111 2 năm trước 0
Chapter 110 2 năm trước 0
Chapter 109 2 năm trước 0
Chapter 108 2 năm trước 0
Chapter 107 2 năm trước 0
Chapter 106 2 năm trước 0
Chapter 105 2 năm trước 0
Chapter 104 2 năm trước 0
Chapter 103 2 năm trước 0
Chapter 102 2 năm trước 0
Chapter 101 2 năm trước 0
Chapter 100 2 năm trước 0
Chapter 99 2 năm trước 0
Chapter 98 2 năm trước 0
Chapter 97 2 năm trước 0
Chapter 96 2 năm trước 0
Chapter 95 2 năm trước 0
Chapter 94 2 năm trước 0
Chapter 93 2 năm trước 0
Chapter 92 2 năm trước 0
Chapter 91 2 năm trước 0
Chapter 90 2 năm trước 0
Chapter 89 2 năm trước 0
Chapter 88 2 năm trước 0
Chapter 87 2 năm trước 0
Chapter 86 2 năm trước 0
Chapter 85 2 năm trước 0
Chapter 84 2 năm trước 0
Chapter 83 2 năm trước 0
Chapter 82 2 năm trước 0
Chapter 81 2 năm trước 0
Chapter 80 2 năm trước 0
Chapter 79 2 năm trước 0
Chapter 78 2 năm trước 0
Chapter 77 2 năm trước 0
Chapter 76 2 năm trước 0
Chapter 75 2 năm trước 0
Chapter 74 2 năm trước 0
Chapter 73 2 năm trước 0
Chapter 72 2 năm trước 0
Chapter 71 2 năm trước 0
Chapter 70 2 năm trước 0
Chapter 69 2 năm trước 0
Chapter 68 2 năm trước 0
Chapter 67 2 năm trước 0
Chapter 66 2 năm trước 0
Chapter 65 2 năm trước 0
Chapter 64 2 năm trước 0
Chapter 63 2 năm trước 0
Chapter 62 2 năm trước 0
Chapter 61 2 năm trước 0
Chapter 60 2 năm trước 0
Chapter 59 2 năm trước 0
Chapter 58 2 năm trước 0
Chapter 57 2 năm trước 0
Chapter 56 2 năm trước 0
Chapter 55 2 năm trước 0
Chapter 54 2 năm trước 0
Chapter 53 2 năm trước 0
Chapter 52 2 năm trước 0
Chapter 51 2 năm trước 0
Chapter 50 2 năm trước 0
Chapter 49 2 năm trước 0
Chapter 48 2 năm trước 0
Chapter 47 2 năm trước 0
Chapter 46 2 năm trước 0
Chapter 45 2 năm trước 0
Chapter 44 2 năm trước 0
Chapter 43 2 năm trước 0
Chapter 42 2 năm trước 0
Chapter 41 2 năm trước 0
Chapter 40 2 năm trước 0
Chapter 39 2 năm trước 0
Chapter 38 2 năm trước 0
Chapter 37 2 năm trước 0
Chapter 36 2 năm trước 0
Chapter 35 2 năm trước 0
Chapter 34 2 năm trước 0
Chapter 33 2 năm trước 0
Chapter 32 2 năm trước 0
Chapter 31 2 năm trước 0
Chapter 30 2 năm trước 0
Chapter 29 2 năm trước 0
Chapter 28 2 năm trước 0
Chapter 27 2 năm trước 0
Chapter 26 2 năm trước 0
Chapter 25 2 năm trước 0
Chapter 24 2 năm trước 0
Chapter 23 2 năm trước 0
Chapter 22 2 năm trước 0
Chapter 21 2 năm trước 0
Chapter 20 3 năm trước 0
Chapter 19 3 năm trước 0
Chapter 18 3 năm trước 0
Chapter 17 3 năm trước 0
Chapter 16 3 năm trước 0
Chapter 15 3 năm trước 0
Chapter 14 3 năm trước 0
Chapter 13 3 năm trước 0
Chapter 12 3 năm trước 0
Chapter 11 3 năm trước 0
Chapter 10 3 năm trước 0
Chapter 9 3 năm trước 0
Chapter 8 3 năm trước 0
Chapter 7 3 năm trước 0
Chapter 6 3 năm trước 0
Chapter 5 3 năm trước 0
Chapter 4 3 năm trước 0
Chapter 3 3 năm trước 0
Chapter 2 3 năm trước 0
Chapter 1 3 năm trước 0
Chapter 0: – giới thiệu 3 năm trước 7907