Ông Xã, Em Muốn Ăn Cho Anh Sạt Nghiệp!

Ông Xã, Em Muốn Ăn Cho Anh Sạt Nghiệp!

  • Tác giả: A KHA VĂN HÓA
  • Tình trạng: Đang tiến hành
  • Thể loại: Comedy - Manhua - Romance - Shoujo - Truyện Màu
  • Lượt xem: 25
  • Xếp hạng: 4.5/5 - 957 lượt đánh giá.

Giới thiệu

Cải biên từ tiểu thuyết cùng tên. Tổng giám đốc và đồ ăn ngon chỉ có trẻ con mới chọn 1 trong 2, tôi là tôi chọn hết.

Tập Cập nhật Lượt xem
Chapter 25 5 tháng trước 0
Chapter 24 5 tháng trước 0
Chapter 23 5 tháng trước 0
Chapter 22 5 tháng trước 0
Chapter 21 5 tháng trước 0
Chapter 20 6 tháng trước 0
Chapter 19 6 tháng trước 0
Chapter 18 6 tháng trước 0
Chapter 17 6 tháng trước 0
Chapter 16 6 tháng trước 0
Chapter 15 6 tháng trước 0
Chapter 14 6 tháng trước 0
Chapter 13 6 tháng trước 0
Chapter 12 6 tháng trước 0
Chapter 11 7 tháng trước 0
Chapter 10 7 tháng trước 0
Chapter 9 7 tháng trước 0
Chapter 8 7 tháng trước 0
Chapter 7 7 tháng trước 0
Chapter 6 7 tháng trước 0
Chapter 5 7 tháng trước 0
Chapter 4 7 tháng trước 0
Chapter 3 7 tháng trước 0
Chapter 2 7 tháng trước 0
Chapter 1 7 tháng trước 704