Ông Xã, Em Muốn Ăn Cho Anh Sạt Nghiệp!

Ông Xã, Em Muốn Ăn Cho Anh Sạt Nghiệp!

  • Tác giả: A KHA VĂN HÓA
  • Tình trạng: Đang tiến hành
  • Thể loại: Comedy - Manhua - Romance - Shoujo - Truyện Màu
  • Lượt xem: 10
  • Xếp hạng: 4.5/5 - 957 lượt đánh giá.

Giới thiệu

Cải biên từ tiểu thuyết cùng tên. Tổng giám đốc và đồ ăn ngon chỉ có trẻ con mới chọn 1 trong 2, tôi là tôi chọn hết.

Tập Cập nhật Lượt xem
Chapter 25 2 tháng trước 0
Chapter 24 2 tháng trước 0
Chapter 23 2 tháng trước 0
Chapter 22 2 tháng trước 0
Chapter 21 2 tháng trước 0
Chapter 20 2 tháng trước 0
Chapter 19 2 tháng trước 0
Chapter 18 3 tháng trước 0
Chapter 17 3 tháng trước 0
Chapter 16 3 tháng trước 0
Chapter 15 3 tháng trước 0
Chapter 14 3 tháng trước 0
Chapter 13 3 tháng trước 0
Chapter 12 3 tháng trước 0
Chapter 11 3 tháng trước 0
Chapter 10 3 tháng trước 0
Chapter 9 4 tháng trước 0
Chapter 8 4 tháng trước 0
Chapter 7 4 tháng trước 0
Chapter 6 4 tháng trước 0
Chapter 5 4 tháng trước 0
Chapter 4 4 tháng trước 0
Chapter 3 4 tháng trước 0
Chapter 2 4 tháng trước 0
Chapter 1 4 tháng trước 220