Sát Thủ Vương Phi Không Dễ Chọc

Sát Thủ Vương Phi Không Dễ Chọc

Giới thiệu

Nữ chính là sát thủ xuyên việt thành tiểu thư ngu ngốc, được gả cho vương gia thì lại là vương gia pê đê, giả nam trang trốn ra ngoài thì lại bị công chúa tán . . . à, cuối cùng thì vương gia hết pê đê quay lại sủng nữ chính.

Tập Cập nhật Lượt xem
Chapter 58 4 tháng trước 0
Chapter 57 4 tháng trước 0
Chapter 56 4 tháng trước 0
Chapter 55 4 tháng trước 0
Chapter 54 4 tháng trước 0
Chapter 53 4 tháng trước 0
Chapter 52 4 tháng trước 0
Chapter 51 4 tháng trước 0
Chapter 50 4 tháng trước 0
Chapter 49 4 tháng trước 0
Chapter 48 4 tháng trước 0
Chapter 47 4 tháng trước 0
Chapter 46 4 tháng trước 0
Chapter 45 4 tháng trước 0
Chapter 44 4 tháng trước 0
Chapter 43 4 tháng trước 0
Chapter 42 4 tháng trước 0
Chapter 41 4 tháng trước 0
Chapter 40 4 tháng trước 0
Chapter 39 4 tháng trước 0
Chapter 38 4 tháng trước 0
Chapter 37 4 tháng trước 0
Chapter 36 4 tháng trước 0
Chapter 35 4 tháng trước 0
Chapter 34 4 tháng trước 0
Chapter 33 4 tháng trước 0
Chapter 32 4 tháng trước 0
Chapter 31 4 tháng trước 0
Chapter 30 4 tháng trước 0
Chapter 29 4 tháng trước 0
Chapter 28 4 tháng trước 0
Chapter 27 4 tháng trước 0
Chapter 26 4 tháng trước 0
Chapter 25 4 tháng trước 0
Chapter 24 4 tháng trước 0
Chapter 23 4 tháng trước 0
Chapter 22 4 tháng trước 0
Chapter 21 4 tháng trước 0
Chapter 20 4 tháng trước 0
Chapter 19 4 tháng trước 0
Chapter 18.8 4 tháng trước 0
Chapter 18.7 5 tháng trước 0
Chapter 18.6 5 tháng trước 0
Chapter 18.5 5 tháng trước 0
Chapter 18.4 5 tháng trước 0
Chapter 18.3 6 tháng trước 0
Chapter 18.2 6 tháng trước 0
Chapter 18.1 7 tháng trước 0
Chapter 18 7 tháng trước 0
Chapter 17.5 8 tháng trước 0
Chapter 17 8 tháng trước 0
Chapter 16.5 8 tháng trước 0
Chapter 16 8 tháng trước 0
Chapter 15.5 8 tháng trước 0
Chapter 15 9 tháng trước 0
Chapter 14.5 9 tháng trước 0
Chapter 14 9 tháng trước 0
Chapter 13.5 9 tháng trước 0
Chapter 13 10 tháng trước 0
Chapter 12.5 10 tháng trước 0
Chapter 12 10 tháng trước 0
Chapter 11.5 10 tháng trước 0
Chapter 11 10 tháng trước 0
Chapter 10.5 10 tháng trước 0
Chapter 10 10 tháng trước 0
Chapter 9.5 10 tháng trước 0
Chapter 9 11 tháng trước 0
Chapter 8.5 11 tháng trước 0
Chapter 8 11 tháng trước 0
Chapter 7.5 11 tháng trước 0
Chapter 7 11 tháng trước 0
Chapter 6.5 12 tháng trước 0
Chapter 6 12 tháng trước 0
Chapter 5.5 12 tháng trước 0
Chapter 5 12 tháng trước 0
Chapter 4.5 12 tháng trước 0
Chapter 4 1 năm trước 0
Chapter 3.5 1 năm trước 0
Chapter 3 1 năm trước 0
Chapter 2.5 1 năm trước 0
Chapter 2 1 năm trước 0
Chapter 1.5 1 năm trước 0
Chapter 1 1 năm trước 3366