Tối Cường Thần Y Tại Đô Thị

Tối Cường Thần Y Tại Đô Thị

  • Tác giả: Đang cập nhật
  • Tình trạng: Đang tiến hành
  • Thể loại: Action - Comedy - Harem - Manhua - Truyện Màu
  • Lượt xem: 24
  • Xếp hạng: 3.6/5 - 4689 lượt đánh giá.

Giới thiệu

Main từ nhỏ đã được một cao nhân đưa lên núi truyền dạy về y,cùng với rất nhiều sóng gió trải qua, vào lúc anh trưởng thành liền trốn xuống núi với mục đích đi gặp hôn phu Diệp Khinh Tuyết của mình. Liệu rằng đó có phải là mục đích thật sự của anh main hay không?…hãy đón xem sớm nhất tại Tàng Thư Các TV

Tập Cập nhật Lượt xem
Chapter 105 4 tháng trước 0
Chapter 104 4 tháng trước 0
Chapter 103 4 tháng trước 0
Chapter 102 4 tháng trước 0
Chapter 101 4 tháng trước 0
Chapter 100 4 tháng trước 0
Chapter 99 5 tháng trước 0
Chapter 98 5 tháng trước 0
Chapter 97 5 tháng trước 0
Chapter 96 5 tháng trước 0
Chapter 95 5 tháng trước 0
Chapter 94 5 tháng trước 0
Chapter 93 5 tháng trước 0
Chapter 92 5 tháng trước 0
Chapter 91 5 tháng trước 0
Chapter 90 5 tháng trước 0
Chapter 89 5 tháng trước 0
Chapter 88 5 tháng trước 0
Chapter 87 5 tháng trước 0
Chapter 86 5 tháng trước 0
Chapter 85 5 tháng trước 0
Chapter 84 5 tháng trước 0
Chapter 83 5 tháng trước 0
Chapter 82 5 tháng trước 0
Chapter 81 5 tháng trước 0
Chapter 80 6 tháng trước 0
Chapter 79 6 tháng trước 0
Chapter 78 6 tháng trước 0
Chapter 75 6 tháng trước 0
Chapter 74 6 tháng trước 0
Chapter 73 6 tháng trước 0
Chapter 72 6 tháng trước 0
Chapter 71 6 tháng trước 0
Chapter 70 7 tháng trước 0
Chapter 67 7 tháng trước 0
Chapter 66 7 tháng trước 0
Chapter 65 7 tháng trước 0
Chapter 69 7 tháng trước 0
Chapter 64 7 tháng trước 0
Chapter 63 7 tháng trước 0
Chapter 62 7 tháng trước 0
Chapter 0 7 tháng trước 0
Chapter 61 7 tháng trước 0
Chapter 60 8 tháng trước 0
Chapter 57 8 tháng trước 0
Chapter 56 8 tháng trước 0
Chapter 55 8 tháng trước 0
Chapter 39 8 tháng trước 0
Chapter 38 8 tháng trước 0
Chapter 37 8 tháng trước 0
Chapter 36 8 tháng trước 0
Chapter 35 8 tháng trước 0
Chapter 34 8 tháng trước 0
Chapter 33 8 tháng trước 0
Chapter 32 8 tháng trước 0
Chapter 54 8 tháng trước 0
Chapter 53 8 tháng trước 0
Chapter 52 8 tháng trước 0
Chapter 51 8 tháng trước 0
Chapter 50 8 tháng trước 0
Chapter 49 8 tháng trước 0
Chapter 48 8 tháng trước 0
Chapter 47 8 tháng trước 0
Chapter 46 8 tháng trước 0
Chapter 45 8 tháng trước 0
Chapter 44 8 tháng trước 0
Chapter 43 8 tháng trước 0
Chapter 42 8 tháng trước 0
Chapter 41 8 tháng trước 0
Chapter 40 8 tháng trước 0
Chapter 31 8 tháng trước 0
Chapter 30 8 tháng trước 0
Chapter 29 8 tháng trước 0
Chapter 28 8 tháng trước 0
Chapter 27 8 tháng trước 0
Chapter 26 8 tháng trước 0
Chapter 25 8 tháng trước 0
Chapter 24 8 tháng trước 0
Chapter 23 8 tháng trước 0
Chapter 22 8 tháng trước 0
Chapter 21 8 tháng trước 0
Chapter 20 8 tháng trước 0
Chapter 19 8 tháng trước 0
Chapter 18 8 tháng trước 0
Chapter 17 8 tháng trước 0
Chapter 16 8 tháng trước 0
Chapter 15 8 tháng trước 0
Chapter 14 8 tháng trước 0
Chapter 13 1 năm trước 0
Chapter 12 1 năm trước 0
Chapter 11 1 năm trước 0
Chapter 10 1 năm trước 0
Chapter 9 1 năm trước 0
Chapter 8 1 năm trước 0
Chapter 7 1 năm trước 0
Chapter 6 1 năm trước 0
Chapter 4 1 năm trước 0
Chapter 3 1 năm trước 0
Chapter 2: Cô rất may mắn 1 năm trước 0
Chapter 77 51 năm trước 0
Chapter 76 51 năm trước 0
Chapter 68 51 năm trước 0
Chapter 59 51 năm trước 0
Chapter 58 51 năm trước 0
Chapter 5 51 năm trước 0
Chapter 1: Tiểu Gia ta đã trở lại! 51 năm trước 1617