Trùng Sinh Đô Thị Thiên Tôn

Trùng Sinh Đô Thị Thiên Tôn

  • Tác giả: Duyên Mạn
  • Tình trạng: Đang tiến hành
  • Thể loại: Manhua - Truyện Màu
  • Lượt xem: 40
  • Xếp hạng: 4.2/5 - 1362 lượt đánh giá.

Giới thiệu

Vô Cực Thiên Tôn tu tiên, nghịch chuyển tiên pháp tối cao của tông môn. Chỉ là vì trở về đô thị! Lần này, quyết sửa chữa sai lầm, bù đắp lại nuối tiếc của kiếp trước, tiền bạc, sức mạnh, người đẹp đều có đủ. Truyện cải biên từ tiểu thuyết “Trùng Sinh chi Đô Thị Tu Tiên”

Tập Cập nhật Lượt xem
Chapter 26 3 tháng trước 0
Chapter 25 3 tháng trước 0
Chapter 24 3 tháng trước 0
Chapter 23 3 tháng trước 0
Chapter 22 3 tháng trước 0
Chapter 21 3 tháng trước 0
Chapter 20 3 tháng trước 0
Chapter 19 9 tháng trước 0
Chapter 18 9 tháng trước 0
Chapter 17 9 tháng trước 0
Chapter 16 9 tháng trước 0
Chapter 15 10 tháng trước 0
Chapter 14 10 tháng trước 0
Chapter 13 10 tháng trước 0
Chapter 12 10 tháng trước 0
Chapter 11 10 tháng trước 0
Chapter 10 11 tháng trước 0
Chapter 9 11 tháng trước 0
Chapter 8 11 tháng trước 0
Chapter 7 11 tháng trước 0
Chapter 6 11 tháng trước 0
Chapter 5 11 tháng trước 0
Chapter 4 11 tháng trước 0
Chapter 3 12 tháng trước 0
Chapter 2 12 tháng trước 0
Chapter 1 12 tháng trước 0
Chapter 0 1 năm trước 480