Vật Thể Bị Nguyền Rủa

Vật Thể Bị Nguyền Rủa

  • Tác giả: Akutami Gege
  • Tình trạng: Đang tiến hành
  • Thể loại: Action - Fantasy - Shounen - Supernatural
  • Lượt xem: 30
  • Xếp hạng: 3.9/5 - 1574 lượt đánh giá.

Giới thiệu

Yuuji Itadori là một thiên tài có tốc độ và sức mạnh, nhưng cậu ấy muốn dành thời gian của mình trong Câu lạc bộ Tâm Linh. Một ngày sau cái chết của ông mình, anh gặp Megumi Fushiguro, người đang tìm kiếm vật thể bị nguyền rủa mà các thành viên CLB đã tìm thấy.
Đối mặt với những con quái vật khủng khiếp bị “Ám”, Yuuji nuốt vật thể bị phong ấn để có được sức mạnh của nó và cứu bạn bè của mình! Nhưng giờ Yuuji là người bị “Ám”, và cậu ấy sẽ bị kéo vào thế giới ma quỷ ly kỳ của Megumi và những con quái vật độc ác …

Tập Cập nhật Lượt xem
Chapter 99 3 tháng trước 0
Chapter 98 5 tháng trước 0
Chapter 97 5 tháng trước 0
Chapter 96 6 tháng trước 0
Chapter 95 6 tháng trước 0
Chapter 94 7 tháng trước 0
Chapter 93 8 tháng trước 0
Chapter 92 8 tháng trước 0
Chapter 91 8 tháng trước 0
Chapter 90 10 tháng trước 0
Chapter 89 10 tháng trước 0
Chapter 88 10 tháng trước 0
Chapter 87 10 tháng trước 0
Chapter 86 10 tháng trước 0
Chapter 85 10 tháng trước 0
Chapter 84 10 tháng trước 0
Chapter 83 10 tháng trước 0
Chapter 82 10 tháng trước 0
Chapter 81 10 tháng trước 0
Chapter 80 10 tháng trước 0
Chapter 79 10 tháng trước 0
Chapter 78 10 tháng trước 0
Chapter 77 10 tháng trước 0
Chapter 76 10 tháng trước 0
Chapter 75 10 tháng trước 0
Chapter 74 11 tháng trước 0
Chapter 73 11 tháng trước 0
Chapter 72 11 tháng trước 0
Chapter 71 11 tháng trước 0
Chapter 70 11 tháng trước 0
Chapter 69 11 tháng trước 0
Chapter 68 11 tháng trước 0
Chapter 67 11 tháng trước 0
Chapter 66 11 tháng trước 0
Chapter 65 11 tháng trước 0
Chapter 64 1 năm trước 0
Chapter 63 1 năm trước 0
Chapter 62 1 năm trước 0
Chapter 61 1 năm trước 0
Chapter 60 1 năm trước 0
Chapter 59 1 năm trước 0
Chapter 58 1 năm trước 0
Chapter 57 1 năm trước 0
Chapter 56 1 năm trước 0
Chapter 55 1 năm trước 0
Chapter 54 1 năm trước 0
Chapter 53 1 năm trước 0
Chapter 52 1 năm trước 0
Chapter 51 1 năm trước 0
Chapter 50 1 năm trước 0
Chapter 49 1 năm trước 0
Chapter 48 1 năm trước 0
Chapter 47 1 năm trước 0
Chapter 46 1 năm trước 0
Chapter 45 1 năm trước 0
Chapter 44 1 năm trước 0
Chapter 43 1 năm trước 0
Chapter 42 1 năm trước 0
Chapter 41 1 năm trước 0
Chapter 40 1 năm trước 0
Chapter 39 1 năm trước 0
Chapter 38 1 năm trước 0
Chapter 37 1 năm trước 0
Chapter 36 1 năm trước 0
Chapter 35 1 năm trước 0
Chapter 34 1 năm trước 0
Chapter 33 1 năm trước 0
Chapter 32 1 năm trước 0
Chapter 31 1 năm trước 0
Chapter 30 2 năm trước 0
Chapter 29 2 năm trước 0
Chapter 28 2 năm trước 0
Chapter 27 2 năm trước 0
Chapter 26 2 năm trước 0
Chapter 25 2 năm trước 0
Chapter 24 2 năm trước 0
Chapter 23 2 năm trước 0
Chapter 22 2 năm trước 0
Chapter 21 2 năm trước 0
Chapter 20 2 năm trước 0
Chapter 19 2 năm trước 0
Chapter 18 2 năm trước 0
Chapter 17 2 năm trước 0
Chapter 16 2 năm trước 0
Chapter 15 2 năm trước 0
Chapter 14 2 năm trước 0
Chapter 13 2 năm trước 0
Chapter 12 2 năm trước 0
Chapter 11 2 năm trước 0
Chapter 10 2 năm trước 0
Chapter 9 2 năm trước 0
Chapter 8 2 năm trước 0
Chapter 7 2 năm trước 0
Chapter 6 2 năm trước 0
Chapter 5 2 năm trước 0
Chapter 4 2 năm trước 0
Chapter 3 2 năm trước 0
Chapter 2 2 năm trước 0
Chapter 1 3 năm trước 995